Overzicht van relevante biosecurity en biosafety documenten, rapporten, richtlijnen en publicaties. Hier vindt u onder andere publicaties van Bureau Biosecurity, maar ook documenten zoals de KNAW gedragscode en kamerstukken van de Nederlandse overheid. Tevens zijn er internationale Code of Conducts te vinden en andere relevante stukken van bijvboorbeeld de WHO en de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie .