Bureau Biosecurity

Bureau Biosecurity is het nationale biosecurity-kennis- en informatiepunt voor de overheid en voor organisaties die met risicovolle ziekteverwekkers werken.

Bureau Biosecurity deelt kennis en informatie over biosecurity en vergoot bewustwording rondom biosecurity, om de kans op misbruik van risicovolle ziekteverwekkers, kennis en technologieën te voorkomen. Bureau Biosecurity vergroot bewustwording rondom biosecurity in Nederland door het organiseren van de jaarlijkse Biosecurity Kennisdag, door lezingen  en workshops te geven, door kennisproducten en webapplicaties te ontwikkelen en door aan te sluiten bij internationale biosecurity initiatieven 

Voor alle vragen over biosecurity kunt u terecht bij het bureau biosecurity.

Biosecurity nieuws

 

Terugblik Biosecurity Kennisdag 2018

Het eerste lustrum van de Biosecurity Kennisdag is een feit. Op 1 november kwamen voor de vijfde keer collega’s vanuit het hele land bijeen om vanuit verschillende perspectieven het gesprek aan te gaan over biosecurity.

Samen naar een realistisch biosecuritybeleid

Tijdens de Biosecurity Kennisdag heeft Bureau Biosecurity een vijftal dialoogsessies georganiseerd om de dialoog te faciliteren tussen de overheid en professionals uit het bioveiligheidsveld. De dialoog ging over de praktische uitvoerbaarheid en te verwachten implicaties van de aanstaande biosecuritywetgeving.

Wetenschap en veiligheid

Op vrijdag 23 november 2018 organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een interactieve bijeenkomst over veiligheid in de academische wereld. Bureau Biosecurity nam deel aan deze bijeenkomst en dacht mee over veiligheid, risico’s en internationale samenwerking.

Update Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse 2019 online

De Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse is nu ruim een jaar operationeel en helpt professionals kwetsbaarheden in biosecurity management te identificeren. De kwetsbaarheidsanalyse is na verschillende review-rondes van experts en gebruikers aangepast, en is vanaf januari 2019 volledig geüpdate online.

Biosafety en Biosecurity in de Global Health Security Agenda

Sinds dit jaar leidt Nederland het aandachtsgebied “Biosafety and Biosecurity” binnen de internationale Global Health Security Agenda, en is actief betrokken bij de onderwerpen “Antimicrobiële resistentie” en “Zoönoses”.