Zelfscan Toolkit

Zelfscan Toolkit

De zelfscan toolkit is een relatief snelle scan met een beperkt aantal gesloten vragen waarmee eenvoudig een beeld gevormd kan worden over sterke en zwakke biosecurity aspecten binnen uw organisatie.

English: www.biosecurityselfscan.nl

Français: www.outilevaluationbiosecurite.nl

Kwetsbaarheidsanalyse

Kwetsbaarheidsanalyse

De kwetsbaarheidsanalyse is een uitgebreidere scan ten opzichte van de zelfscan toolkit met vragen, scenario's en best practices opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity. Meer uitleg.

English: www.biosecurityvulnerabilityscan.nl

Beide toolkits zijn ontwikkeld in samenwerking met een multidisciplinaire expertgroep biosecurity.

Indien u suggesties of opmerkingen heeft over de kwetsbaarheidsanalyse, dan kunt u dit met dit reactieformulier kenbaar maken.