Bureau Biosecurity heeft diverse tools ontwikkeld die u kunnen helpen om biosecurity bewustwording te vergroten. Naast een informatieve film, kunt u ook denken aan eppendrijvers, postkaarten en de 10 gouden security regels. De Biosecurity Zelfscantool en de Kwestbaarheidsanalyse zijn online tools om een analyse te maken van biosecurity kwetsbaarheden in uw organisatie. De Dual-Use Quickscan is een tool waarmee u potentiële dual-use aspecten in onderzoek kunt identificeren. Daarnaast draagt deze tool bij aan het stimuleren van dual-use bewustwording.

Zelfscan Toolkit

Zelfscan Toolkit

De zelfscan toolkit is een relatief snelle scan met een beperkt aantal gesloten vragen waarmee eenvoudig een beeld gevormd kan worden over sterke en zwakke biosecurity aspecten binnen uw organisatie.

English: www.biosecurityselfscan.nl

Français: www.outilevaluationbiosecurite.nl

Russian: www.biosecurityselfscan.nl/ru

Türk: www.biosecurityselfscan.nl/tr

Kwetsbaarheidsanalyse

Kwetsbaarheidsanalyse

De kwetsbaarheidsanalyse is een uitgebreidere scan ten opzichte van de zelfscan toolkit met vragen, scenario's en best practices opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity. Meer uitleg.

English: www.biosecurityvulnerabilityscan.nl 

Russian: www.biosecurityvulnerabilityscan.nl/ru 

Türk: www.biosecurityvulnerabilityscan.nl/tr

Dual-Use Quickscan

De Dual-Use Quickscan heeft als doel om potentiële dual-use aspecten in het onderzoek te identificeren. Daarnaast draagt deze tool bij om dual-use bewustwording bij onderzoekers te stimuleren. Meer uitleg.

English: www.dualusequickscan.com 

Russian: www.dualusequickscan.com/ru

Dual-use animatie

Dual-use animatie venndiagram

In deze animatie video worden de verschillende begrippen die te maken hebben met dual-use en exportcontrole uitgelegd.

De video is bedoeld voor studenten en professionals in de levenswetenschappen die te maken hebben met bioveiligheids- en dual-use aspecten.

Informatie film

In deze film over biosecurity maakt u kennis met acht pijlers die van belang zijn bij het implementeren van biosecuritymaatregelen.

Checklist

Laboratory Biosecurity Assessment and Monitoring Checklist voor biosecurity monitoring en auditing van laboratoria.

10 gouden regels

10 gouden securityregels ter bevordering van de bewustwording voor het veilig en beveiligd werken met biologische agentia.

Postkaarten

Postcard Dual use Plague

Verschillende biosecurity bewustwording postkaarten om naar collega's te sturen.