Internationaal, binnen Europa en zelfs binnen Nederland zijn er verschillende lijsten met risicoclassificaties voor pathogenen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende risicoclassificatielijsten die in omloop zijn voor humaan-, dier-, en plantpathogenen. De weergegeven lijsten zijn opgesteld vanuit verschillende grondslagen, zoals bijvoorbeeld biosafety of plantgezondheid. De pathogenen die op de lijsten voorkomen hoeven derhalve niet een direct verband te hebben met biosecurity. Deze lijsten zijn hier geplaatst om overzicht te bieden op de diverse risicoclassificaties van de verschillende pathogenen.

(Inter)nationale lijsten van biologische agentia

Gecombineerde lijst met biologische agentia

Lijst pathogeniteitsklasse organismen BGGO

Lijst Dierpathogenen

Lijst Exportcontrole strategische goederen

USA Select Agents and Toxins List

Australia Group List