Het Federal Select Agent-programma van de Verenigde Staten bestaat gezamenlijk uit de Centers for Disease Control and Prevention / Division of Select Agents and Toxins en de Animal and Plant Health Inspection Service / Agriculture Select Agent Services. Het Select Agent-programma regelt het bezit, het gebruik en de overdracht van biologische agendtia en toxines die het potentieel hebben om een ​​ernstige bedreiging te vormen voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of planten, of voor dierlijke of plantaardige producten.

In de USA select agents list zitten momenteel 67 geselecteerde biologische agentia en toxines. De lijst wordt minstens om de twee jaar herzien om te bepalen of agentia aan de lijst moeten worden toegevoegd of van de lijst moeten worden verwijderd.