Heeft uw organisatie verschillende beveiligingslagen? Indien een medewerker zijn pas verliest: hoe makkelijk komt een onbevoegde dan op plekken waar hoogrisico materiaal ligt?

Portiers, beveiligingspersoneel, sloten en camera’s zijn vormen van fysieke beveiliging en essentieel om hoogrisico pathogenen te beschermen. Beveiligen, autoriseren en controleren van toegang tot vitale ruimten, en het toepassen van verschillende barrières maakt het voor onbevoegden lastiger om toegang te krijgen tot hoogrisico materiaal. Fysieke beveiliging bestaat dus uit beveiligingsmaatregelen, autorisatie en controle van de toegang.

Beveiligingslagen

Een beveiligingslaag wordt afgeschermd met een barrière die voorkomt dat onbevoegden toegang hebben tot een gebied, gebouw of ruimte. Een organisatie kan verschillende beveiligingslagen definieren, waarbij gebieden worden afgeschermd. Afhankelijk van de afstand tot het materiaal zijn deze gebieden: het vitaal gebied, beveiligd gebied en observatiegebied. Klik hiervoor een infografic over de verschillende beveiligingslagen die gebieden afschermen. Door het aanbrengen van meerdere beveiligingslagen wordt voorkomen dat een onbevoegd persoon na het passeren van één laag toegang heeft tot hoogrisico pathogenen.

Beveiligingsbarrières en beveiligingsmaatregelen

Een beveiligingslaag wordt afgeschermd door een barrière: voorbeeld van een barrière is een receptie, een toegangspoort of een afsluitbare ruimte. Fysieke maatregelen worden genomen om de toegang tot hoogrisico pathogenen voor onbevoegden te bemoeilijken. Er zijn verschillende fysieke maatregelen mogelijk om materiaal af te schermen: paslezers, pincodes, inbraakdetectie of persoonsgebonden systemen zoals biometrische systemen. Door het aanbrengen van verschillende fysieke maatregelen bij opeenvolgende beveiligingslagen, wordt voorkomen dat een onbevoegd persoon na het passeren van één barrière toegang heeft tot hoogrisico pathogenen.

Combineer twee van de drie onderstaande zaken: “something you have, with something you know and something you are”.

Have: pas, sleutel etc. 
Know: code, wachtwoord etc. 
Are: biometrie (vingerafdruk, irisscan).

Deze verschillende fysieke maatregelen kunnen over meerdere barrières verspreid zijn.

Toezicht en opvolging van incidenten

Naast de barrières met bijbehorende fysieke maatregelen is het belangrijk om toezicht te houden. Dit kan gedaan worden door beveiligingspersoneel, met beveiligingssystemen en inbraakdetectiesystemen, zoals camera’s, alarmen en bewegingssensoren. Het beveiligingspersoneel kan deze systemen gebruiken voor het controleren van de toegang tot de organisatie. Beveiligingspersoneel kan hierdoor direct ingrijpen of een incident of calamiteit volgen wanneer elektronische systemen alarm slaan, en kan zodoende een incident adequaat opvolgen.

Autorisatie en controle van toegang

De organisatie is verantwoordelijk voor het autoriseren en controleren van personen die toegang hebben tot hoogrisico gebieden of pathogenen. Het beheer van het autorisatiesysteem moet actueel zijn, waarbij personen direct toegang kan worden gegeven of ontzegd. Toegang kan ook geregistreerd en gemonitord worden.

Veiligheidscultuur

De cultuur binnen een organisatie is essentieel voor de fysieke beveiliging. Goede fysieke beveiliging heeft alleen het gewenste effect wanneer daar op een correcte manier mee wordt omgegaan door het personeel. De medewerkers moeten zich bewust zijn dat toegangsmaatregelen strikt persoonlijk zijn en nooit aan anderen worden doorgegeven. Deuren worden bijvoorbeeld niet opengehouden voor anderen, bezoekers worden begeleid, en afwijkende situaties worden gemeld.