IGZ Rapport 'Ziekenhuizen en microbiologische laboratoria beheersen risico's rond biologische agentia in belangrijke mate, maar op onderdelen nog onvoldoende'-06-03-2013