De Australia Group is een informeel verband van momenteel 43 staten (waaronder Nederland) en de Europese Commissie met als doel bij export de kans op het bijdragen aan proliferatie van chemische en biologische wapens (CBW) te minimaliseren. Dit gebeurt door uitwisseling van informatie over verdachte transporten en ook door het opstellen van een lijst met potentieel verdachte (dual-use) materialen en agentia.

De Australia Group is een belangrijk samenwerkingsverband op het gebied van bestrijding van proliferatie van biologische en chemische wapens. In 1985 kwamen de deelnemers van het samenwerkingsverband op Australisch initiatief voor het eerst bij elkaar. Het doel van de samenwerking is om de effectiviteit van exportcontrole te verbeteren en om verspreiding van biologische en chemische wapens tegen te gaan.

Belangrijke overwegingen die deelnemende staten meenemen in het opstellen van maatregelen voor export licenties zijn:

  • de maatregelen moeten effectief zijn in het beperken van de productie van chemische en biologische wapens;
  • de maatregelen moeten praktisch zijn en redelijk eenvoudig te implementeren, en;
  • de maatregelen moeten de gangbare handel van materiaal en uitrusting gebruikt voor legitieme doeleinden niet beperken

Alle staten die deelnemen aan de Australia Group staan ook achter de Chemische Wapen Conventie (CWC) en de Biologische en Toxine Wapen Conventie (BTWC), en ondersteunen daarbij de inspanningen van deze Conventies om bij te dragen aan een wereld zonder chemische en biologische wapens.