Afgelopen jaar heeft Bureau Biosecurity de ‘Dual-Use Quickscan’ ontwikkeld. Deze nieuwe online tool is sinds het voorjaar in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Recent heeft Bureau Biosecurity een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling, toepassing en implementatie van de Quickscan.

Nadat de Dual-Use Quickscan afgelopen voorjaar online beschikbaar werd gesteld, heeft Bureau Biosecurity gewerkt aan het internationaal breder toegankelijk maken van de tool. Dit heeft onder andere geleid tot de publicatie van het artikel Dual-Use Quickscan: A web-based tool to assess the dual-use potential of life science research in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in in Bioengineering and Biotechnology in de sectie Biosafety and Biosecurity. Het artikel beschrijft het gebrek aan duidelijke en praktische richtlijnen voor onderzoekers om hun onderzoek op dual-use aspecten te toetsen en hoe de Dual-Use Quickscan hier gehoor aan kan geven door een snelle, praktische check.

Het doel van de Dual-Use Quickscan is om potentiële dual-use aspecten in het onderzoek te identificeren. Daarnaast draagt deze tool eraan bij om dual-use bewustwording bij onderzoekers te stimuleren. In het artikel wordt toegelicht hoe de Quickscan tot stand is gekomen en hoe de 15 vragen en thema’s zijn opgebouwd. Er wordt ingegaan op wie, wanneer en hoe vaak je de Quickscan in vult en wat de resultaten betekenen. Daarnaast wordt beschreven hoe de Quickscan in de praktijk toegepast kan worden en geïntegreerd kan worden in een bredere biorisk management systeem.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.797076/abstract