Dit is de lijst met organismen zoals deze gebruikt worden bij de regels voor de export van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening. De grondslag van deze lijst is non-proliferatie.

Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use Verordening (EG) nr. 2021/821. Voor export naar landen buiten de  EU Europese unie (Europese unie) heeft een bedrijf een vergunning nodig. Voor de exportcontroles gebruikt de Nederlandse overheid de Europese lijst voor dual-use goederen. Als bedrijven goederen willen exporteren die op de lijst staan, moeten zij daarvoor een vergunning aanvragen.

De Australia Group List met biologische agentia is de bron voor de EU-lijst. Indien er verschillen zijn dan is dat alleen omdat de EU achterloopt met het bijwerken van wetgeving.