Internationaal en binnen Nederland worden verschillende lijsten met risicoclassificaties voor pathogenen gebruikt. Deze lijsten zijn opgesteld door verschillende instanties met een verschillend doel en met een andere grondslag, zoals de inschalingen vanuit de GGO wetgeving en de Arbo wetgeving. Daardoor kunnen pathogenen op de diverse lijsten voorkomen, waarbij ze mogelijk anders worden ingeschaald. Ook voor export van biologische agentia zijn verscheidene lijsten bekend, zoals de “dual use” lijst binnen de EU Europese unie (Europese unie), “The Australia group” in Australië en de “select agents list” voor de Verenigde Staten. Ook voor de exportlijsten geldt dat de lijsten niet hetzelfde zijn.

Humaan- en dierpathogenen

Het Nederlandse biosecuritybeleid is vooralsnog gericht op wildtype en genetisch gemodificeerde humaan- en dierpathogenen van de risicoklassen 3 en 4. Om de verschillende classificaties inzichtelijk te maken zijn de meest gangbare inschalingslijsten in een overzichtstabel weergegeven. De tabel bevat ook informatie over pathogenen die op de verschillende exportlijsten voorkomen. Hierdoor kunt u in één oogopslag informatie vinden over de biosafety- en biosecurity-inschaling van een pathogeen. 

Plantpathogenen

Voor plantpathogenen is er een aparte overzichtstabel. Deze tabel is vergelijkbaar met die van de humaan- en dierpathogenen, maar zonder onderverdeling in risicoklassen. In het overzicht zijn pathogenen opgenomen die in de EU verordening 2019/2072/EG (Annex II) staan aangeduid als quarantaine organisme en plantpathogenen die genoemd worden in Europese dual-use verordening (2021/821/EU).

Ondanks dat de tabellen met alle zorgvuldigheid zijn opgesteld, kan het zijn dat een tabel onjuistheden bevat. Bureau Biosecurity is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Het wordt zeer op prijs gesteld als geconstateerde fouten worden doorgegeven aan Bureau Biosecurity (biosecurity@rivm.nl).