Dit is de lijst met pathogeniteitsklasse van organismen zoals deze gebruikt worden bij de risicoanalyse ingeperkt gebruik voor genetisch gemodificeerde organismen door Bureau GGO. De grondslag van deze lijst is bescherming van het milieu.

Deze lijst is gebaseerd op Bijlage 4 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. Deze lijst wordt gebruikt als uitgangspunt voor de risicobeoordeling bij de inschaling van ingeperkt gebruik projecten. In de lijst is voor de opgenomen virussen ten behoeve van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen de toegekende klasse van pathogeniteit opgenomen. Indien de klasse voor het virus vermeld staat in de kolom ‘dier- en humaan pathogene virussen’, dan wordt het virus voor de toepassing van de risicobeoordeling (Bijlage 5 van de Regeling GGO 2013) beschouwd als humaan pathogeen. Indien de klasse van pathogeniteit voor het virus vermeld staat in de kolom ‘strikt dierpathogene virussen’, dan wordt het virus beschouwd als dierpathogeen.