De Europese richtlijn 2000/54/EU Europese unie (Europese unie) geeft een lijst met pathogeniteitsklasse indeling van biologische agentia. De grondslag voor deze lijst is de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin de Nederlandse regels staan met betrekking tot het veilig werken met biologische agentia, is gestoeld op deze Europese richtlijn 2000/54/EU.