U bevindt zich op: Home Beleid Internationale verdragen en richtlijnen Europese CBRN-actieplan

Europese CBRN-actieplan

Het belangrijkste doel van het chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) actie plan is het minimaliseren van dreiging van CBRN incidenten.

In februari 2008 is vanuit de Europese Unie de (CBRN) Task Force opgericht om aan een CBRN beleid te werken. Vanuit de Task Force is in januari 2009 een rapport verschenen dat als basis dient voor het CBRN actie plan. Het belangrijkste doel van het CBRN beleid is het minimaliseren van dreiging en publieke schade door CBRN incidenten. De volgende acties dragen bij aan het bereiken van het doel:
• het gebruik van een risico-gebaseerde aanpak (risk-based approach) betreffende security;
• effectieve beveiliging van CBRN materiaal;
• verbeterde uitwisseling van security-gerelateerde informatie tussen de lidstaten;
• ontwikkeling van detectie systemen in de EU;
• voorzien in noodzakelijke tools om CBRN incidenten te controleren.

In het CBRN-actieplan zijn drie werkgebieden geïdentificeerd:
• preventie, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar het in kaart brengen van hoog-risico CBRN materiaal. Vervolgens ligt de focus op het beveiligen en controleren van deze materialen en gerelateerde faciliteiten;
• detectie, dit is een essentiële aanvulling op preventie, maar ook noodzakelijk voor response. Hiervoor worden detectie systemen opgezet binnen de lidstaten en aan de buitengrens van de EU. Op Europees niveau worden er minimum CBRN detectie standaarden ontwikkeld, daarnaast worden test- en certificerings schema’s vastgesteld en wordt de uitwisseling van ‘good practices’ verbeterd;
• paraatheid en respons, hiervoor worden bestaande maatregelen verder uitgewerkt met speciale aandacht voor crisis situaties, informatievoorziening, rekenmodellen en tegenmaatregelen.

 

Zoeken:

Service