Voor export van dual-use goederen naar landen buiten de Europese Unie gelden strenge regels, zo is er onder andere een vergunning nodig. Dit staat beschreven in de Europese dual-use verordening (EG) nr. 428-2009.

Dual-use goederen kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, diergezondheid of omgeving. Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use verordening (EG) nr. 428/2009. Voor export van dual-use goederen naar landen buiten de Europese Unie is een vergunning nodig. Een vergunning kan aangevraagd worden bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Bij aanvragen voor dual-use goederen toetsen de CDIU en BZ of het civiele gebruik van de te exporteren goederen voldoende zeker is. Ze toetsen op de combinatie van goederen, klant en eventuele tussenpersoon, en het opgegeven eindgebruik.

In het Handboek ‘Strategische goederen en diensten’ van het Ministerie van Economische Zaken staat welke wetten en regelingen bij de exportcontrole horen. In dit Handboek is een overzicht opgenomen van dual-use micro-organismen en toxines. Verder staat in het handboek beschreven hoe bij de CDIU een uitvoervergunning kan worden aangevraagd.