Hieronder vindt u verschillende nationale en internationale biosecurity informatiebronnen, waaronder links, documenten en biosecurity tools en webapplicaties.

Links

Links naar relevante websites met informatie over biosafety, biosecurity en dual-use. Hier vindt u onder andere links naar de Nederlandse overheid, maar ook internationale organisaties waaronder BTWC, WHO, ABSA, GHSA en EBSA.

Documenten

Overzicht van relevante biosecurity en biosafety documenten, rapporten, richtlijnen en publicaties. Hier vindt u onder andere publicaties van Bureau Biosecurity, maar ook documenten zoals de KNAW gedragscode en kamerstukken van de Nederlandse overheid. Tevens zijn er internationale Code of Conducts te vinden en andere relevante stukken van bijvboorbeeld de WHO en de EU Europese unie (Europese unie).

Tools en webapplicaties

Overzicht van nationale en internationale (interactieve) web applicaties ten behoeve van biosecurity. Hier vindt u onder andere training tools van de ABSA en de WHO Joint External Evaluations tool.