Biosecuritytaken kunnen ondergebracht worden bij een Biorisk Professional (BRP). Een Biorisk Professional houdt zich bezig met bioveiligheid binnen de organisatie en met het implementeren van biosecurity maatregelen.

Het streven van de overheid is dat biosecurity blijvend verankerd wordt in de organisatie. Dit kan door biosecurity onder te brengen bij een Biorisk Professional (BRP). De taken van een BRP kunnen uitgevoerd worden door kwaliteitsfunctionarissen zoals biologischeveiligheidsfunctionarissen, arts microbiologen, arbeidshygiënisten of veiligheidspersoneel. De BRP gaat onder andere na of laboratoria en kennis voldoende beveiligd zijn, en of er voldoende bewustwording onder de medewerkers heerst over de risico’s van de biologische materialen waarmee gewerkt wordt. Verder is de BRP het aanspreekpunt van de instelling en weet waar biologische agentia zich bevinden. Daarnaast zorgt de BRP er onder andere voor dat biosecurity maatregelen worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem en worden nageleefd. In geval van calamiteiten is de BRP 24/7 te bereiken voor hulpverleningsdiensten.