Per november 2019 is CWA 15793 Laboratory biorisk management standard omgezet naar ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations.

Deze ISO norm definieert een proces voor het identificeren, beoordelen, beheersen en bewaken van de risico's verbonden aan risicovolle biologische materialen. Dit document is van toepassing op alle laboratoria of andere organisaties die werken met, transporteren en/of verwijderen van risicovolle biologische materialen. De ISO norm is bedoeld als aanvulling op bestaande internationale normen voor laboratoria. 
Het document is niet bedoeld voor laboratoria die testen op de aanwezigheid van micro-organismen en/of toxines in voedsel of voedingsmiddelen. Dit document is ook niet bedoeld voor het beheersen van risico's van het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen in de landbouw.

Link: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:35001:ed-1:v1:en