U bevindt zich op: Home Kennisplein Nieuwsberichten Review Conferentie BTWC

Review Conferentie BTWC

Eens in de vijf jaar wordt het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) gereviewed door alle verdragspartijen tijdens een toetsingsconferentie. De achtste toetsingsconferentie vond plaats van 7 t/m 25 november 2016 bij de Verenigde Naties in Geneve.

Bureau Biosecurity was bij een deel van de toetsingsconferentie aanwezig als lid van Nederlandse ontwapeningsdelegatie om de delegatie inhoudelijk te ondersteunen op het gebied van biosecurity, dual-use en ontwikkelingen op het gebied van science and technology. Verder was Bureau Biosecurity mede-organisator van een side event op 15 november van het Europese Biosecurity Regulators Forum (EBRF) over beveiliging van zogenaamde technologieën met mis-use potential.

Het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) kent vijftien artikelen die iedere vijf jaar worden gereviewed door alle verdragspartijen in een toetsingsconferentie. Doel van de toetsingsconferentie is om aanvullende afspraken te maken over de invulling van de individuele artikelen, waarmee de reikwijdte van de BTWC kan worden vergroot. Om de kans van slagen van de achtste toetsingsconferentie te vergroten, zijn in april en augustus 2016 bijeenkomsten van het voorbereidend comité georganiseerd om de inhoudelijke discussie tijdens de toetsingsconferentie in november zo goed mogelijk te faciliteren. De meeste ruimte voor consensus over aanvullende maatregelen werd gezien op het gebied van Science en Technology en de betekenis van deze ontwikkelingen voor de BTWC, zoals dual-use in de levenswetenschappen, ontwikkelingen in de synthetische biologie, gene drives etc.

De achtste toetsingsconferentie is teleurstellend verlopen. Discussies verliepen niet constructief en werden gekenmerkt door onwil van een aantal staten tot interactie over ingebrachte voorstellen. Nederland heeft met EU en gelijkgezinde staten steeds geprobeerd het tij te keren door een positieve en vooruitkijkende inbreng. Uiteindelijk is men overeengekomen dat in december 2017 een bijeenkomst van statenpartijen wordt gehouden om een agenda vast te stellen voor de negende toetsingsconferentie en de periode daaraan voorafgaand. Verder is besloten dat het mandaat van de Implementation Support Unit met vijf jaar wordt verlengd. Dit minimale resultaat betekent dat het verdrag weliswaar voortleeft, maar niet is versterkt ten opzichte van 2011.

De side event van de European Biosecurity Regulator Forum (EBRF) over technologieën met misuse potential werd gehouden op 15 november. De EBRF, bestaande uit nationale instellingen die zich bezig houden met biosecurity uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koningrijk, presenteerde een discussie paper over hoe kan worden omgegaan met technologieën met misuse potential. Bureau Biosecurity heeft de Nederlandse Gedragscode voor biosecurity van de KNAW gepresenteerd. Het discussie paper ‘Securing immaterial technology with dual-use potential’ is gepubliceerd op de website van de BTWC onder ‘National implementation’.

 

Zoeken:

Service