U bevindt zich op: Home Kennisplein Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Hier vindt u de nieuwsberichten van Bureau Biosecurity. Wilt u elk kwartaal een mail ontvangen met biosecurity nieuwsberichten meldt dan aan via de link in de rechter kolom.

5 maart 2018
Komende maanden zijn er een aantal bijeenkomsten over bioveiligheid waar u collega’s van Bureau Biosecurity tegen het lijf kunt lopen. Een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen, vragen te stellen en ideeën aan te dragen voor de biosecurity kennisdag!
1 maart 2018
De Kwetsbaarheidsanalyse is nu ook in het Engels beschikbaar via www.biosecurityvulnerabilityscan.nl! Handig voor internationale medewerkers, of om te gebruiken bij projecten in het buitenland.
1 maart 2018
Een recente publicatie van Noyce en collega's toont aan dat het uitgestorven paardenpokkenvirus via synthetische biologie gereconstrueerd kan worden. De dual-use discussie ten aanzien van synthetische biologie en onderzoek in de levenswetenschappen leeft weer op.
28 februari 2018
Tijdens de Munich Security Conference in Duitsland op 17 februari jl. heeft minister Bijleveld van Defensie een toespraak gehouden over biosecurity en de dreiging van bioterrorisme. Ze heeft de Nederlandse biosecurity samenwerkingsinitiatieven benoemd en opgeroepen tot meer internationale samenwerking op gebied van preventie.
28 februari 2018
Een recent artikel van De Vries en collega's beschrijft de consequenties voor de medische praktijk in het geval dat er humaan pathogene bacteriën bewust verspreidt worden. Het herkennen van een dergelijke situatie is belangrijk evenals de bewustwording voor verplegend en laboratoriumpersoneel dat hiermee mogelijk te maken kan krijgen.
30 november 2017
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft samen met dienst Justis een handleiding opgesteld met screeningsprofielen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor medewerkers die werken met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen.
30 november 2017
De overheid werkt op dit moment aan het biosecurity beleidstraject. Zeven departementen zijn betrokken bij dit intensieve traject, waarbij wordt onderzocht of het onderwerp biosecurity past in de uitvoeringswet van het Biologisch Wapenverdrag.
30 november 2017
Op donderdag 2 november heeft de vierde Biosecurity Kennisdag plaatsgevonden. Uit de enthousiaste reacties na afloop mogen we concluderen dat het een geslaagde dag was, met als hoogtepunt de officiële lancering van de Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse.
28 augustus 2017
Hoe veilig is jouw data als je op reis bent? Brian Owens beschrijft in Nature welke maatregelen je kan treffen om je data veilig te stellen.
8 juni 2017
Het is van belang dat Nederland aansluiting heeft en behoudt bij internationale biosecurity-initiatieven. Daarom zijn wij betrokken bij diverse internationale bioveiligheidscongressen, bioveiligheidscursussen en bij zowel het Europese als het mondiale beleidsforum voor biosecurity. Deelname aan congressen, cursussen en forums draagt bij aan het vergaren en delen van kennis, en het opbouwen van een internationaal netwerk. De opgedane kennis gebruikt Bureau Biosecurity voor ondersteuning van professionals in Nederland en voor ondersteuning van de overheid.
8 juni 2017
Bureau Biosecurity verzorgt lezingen, workshops en cursussen over biosecurity om bewustwording in Nederland te vergroten. We worden steeds vaker door organisaties gevraagd, en stemmen de lezing of workshop af op de doelgroep. Om een idee te geven waar u ons zoal voor kunt vragen, geven we hieronder een kort overzicht van bijeenkomsten waar we de afgelopen maanden een lezing hebben gegeven.
1 juni 2017
Bureau Biosecurity heeft op 9 maart jl. een biosecurity cursus op maat verzorgd voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het doel van deze bijeenkomst was het vergroten van biosecurity-bewustwording binnen de organisatie. Het programma was samengesteld in overleg met Rien van Immerseel (directeur bedrijfsvoering NVWA) en omvatte onder meer een introductie van biosecurity en een interactieve sessie. In een interview legt Rien van Immerseel uit hoe de NVWA de biosecurity training ervaren heeft en wat de vervolgstappen zijn.
23 februari 2017
Eind 2016 is de publicatie 'Biological Security Threats' uitgebracht door het Deense Centre for Biosecurity and Biopreparedness (CBB). Dit rapport geeft de huidige situatie van biologische dreigingen weer.
2 december 2016
Eens in de vijf jaar wordt het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) gereviewed door alle verdragspartijen tijdens een toetsingsconferentie. De achtste toetsingsconferentie vond plaats van 7 t/m 25 november 2016 bij de Verenigde Naties in Geneve.
1 december 2016
Op donderdag 27 oktober heeft de derde biosecurity kennisdag plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van het vergroten van biosecurity bewustwording, de mysterie guest, workshops en netwerken. In totaal waren er 67 deelnemers en mede dankzij hun enthousiasme en inzet kijkt Bureau Biosecurity terug op een geslaagde dag.
23 november 2016
Samen met de Oegandese Ministry of Health en het Infectious Disease Institute van Makarere University heeft het RIVM de eerste regionale “Biosafety and Biosecurity Conference” van Oost Afrika georganiseerd in Kampala (Oeganda) op 14 en 15 November 2016.
30 augustus 2016
Eens in de vijf jaar wordt het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) gereviewed door alle verdragspartijen tijdens een toetsingsconferentie. Dit wordt voorbereid door het ‘voorbereidend comité’, dat van 8-12 augustus plaatsvond in Genève. Bureau Biosecurity was aanwezig bij het voorbereidend comité als lid van Nederlandse delegatie van de overheid. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen zijn onder andere biosecurity, dual-use en ontwikkelingen in science and technology.
29 augustus 2016
Verontreinigd vlees zou volgens de officiële lezingen de oorzaak zijn van de miltvuuruitbraak in Rusland in 1979. Maar waarschijnlijker is dat de antrax uit een geheime fabriek voor ontwikkeling van biologische wapens was ontsnapt. 37 Jaar later hebben wetenschappers uit weefsels van twee slachtoffers antrax DNA geïsoleerd en in kaart gebracht.
29 augustus 2016
Voor het eerst hebben wij een gastcolumnist in onze Biosecurity Nieuwsbrief: Ahmed Aboutaleb. De heer Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam en tevens de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In zijn column beschrijft hij de noodzaak van de dialoog tussen hulpdiensten en laboratoria om te zorgen voor goede afstemming van de respons, en voor het minimaliseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
19 juli 2016
Op woensdag 5 oktober van 13.00-17.00 vond het symposium 'Bouwen aan biosecurity’ plaats in het Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29) in Amsterdam. Het symposium werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Bureau Biosecurity, en gaat in op dual-use-afwegingen in de onderzoeksketen: van subsidieaanvraag tot publicatie.
31 mei 2016
Bureau Biosecurity heeft Engelstalige awareness postkaarten ontwikkeld! Er zijn zes verschillende varianten beschikbaar, elk met een prikkelende tekst die doet nadenken over dual-use onderzoek en biosecurity maatregelen. Kaarten zijn via de mail te bestellen.
1 maart 2016
In december 2015 is tijdens de bijeenkomst van het Biologisch Wapen Verdrag (BWC) in Genève het tekstboek ‘Preventing Biological Threats: What You Can Do’ van de Universiteit van Bradford (Verenigd Koninkrijk) gepresenteerd.
1 maart 2016
Een ‘gene drive’ is een type genetische modificatie die als speciale eigenschap heeft dat deze snel en irreversibel zich kunnen verspreiden door populaties van organismen. Aan deze technologie kleven mogelijk dual use risico’s.
21 oktober 2015
Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen de Tweede Kamer een reactie op het advies 'Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek' van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
8 juni 2015
Jaarlijks stelt Bureau Biosecurity een signaleringsrapportage over nationale en internationale biosecurity initiatieven, berichten vanuit de beleidshoek, wetenschappelijke publicaties die met biosecurity te maken hebben en berichten uit de media.
8 juni 2015
Bureau Biosecurity is in 2013 opgericht en heeft na twee jaar, in 2014, de kwartiermakersfase afgesloten. Het Bureau heeft een jaarverslag gemaakt van de activiteiten, de kennisproducten, de workshops en het netwerk dat het gedurende de kwartiermakersfase heeft opgezet.
23 december 2014
Door middel van deze film over biosecurity maakt u kennis met acht pijlers die van belang zijn bij het implementeren van biosecuritymaatregelen.
24 november 2014
Op 30 oktober en 13 november heeft Bureau Biosecurity de eerste landelijke Biosecurity Workshopdagen georganiseerd. Meer dan tweehonderd deelnemers zijn in verschillende workshop aan de slag gegaan met biosecurity. De workshops en achtergrond informatie staan nu online.
21 oktober 2014
In Frontiers in Public Health is een opinie artikel van Bureau Biosecurity verschenen waarin de Biosecurity Toolkit wordt toegelicht.
27 juni 2014
Het Bureau Biosecurity organiseert dit jaar tweemaal een ééndaagse workshop over biosecurity op 30 oktober en 13 november 2014 in hotel Carlton President te Utrecht.
29 april 2014
In het kader van het EU CBRN-actieplan is op 25 maart in Brussel het document ‘Guidelines for the implementation of Action B2’ gepresenteerd. Dit document geeft invulling aan EU CBRN-actie B2, waarin staat beschreven dat lidstaten dienen te zorgen voor de implementatie van biosecurity maatregelen voor hoogrisico en dual-use ziekteverwekkers. Het document is samengesteld op basis van het nationale biosecurity beleid van zes Europese landen, waaronder Nederland, en biedt andere landen handvatten voor implementatie van een eigen biosecurity beleid.

Aanmelden Biosecurity Nieuwsbrief

Klik hier, voor aanmelding op een abonnement van de Biosecurity Nieuwsbrief.

 

Zoeken:

Service