Bioveiligheid kan op verschillende manieren bij medewerkers onder de aandacht gebracht worden. Bureau Biosecurity gaat regelmatig in gesprek met Biorisk Management Advisors om te ervaren hoe zij in hun organisatie bioveiligheid en meer specifiek biosecurity onder de aandacht brengen. De best practices die met ons gedeeld zijn, worden op deze pagina gebundeld per onderwerp weergegeven.

Wil je met ons delen hoe jij biosecurity onder de aandacht brengt?
Wil je meer weten over onderstaande tools?
Wil je graag in contact komen met een organisatie die een van onderstaande tools al toe past?

Aarzel dan niet en neem contact op met Bureau Biosecurity.

Assessment tools

Assessment tools kunnen worden toegepast om een indicatie te krijgen van de huidige stand van zaken en risico’s in te schatten, maar ook om bewustwording te creëren. Zo worden risk assessments voor de start van een onderzoek, waarbij de onderzoekers handelingen en risico’s in kaart brengen en beoordelen, steeds gangbaarder. Een dergelijke risk assessment voorziet daarnaast ook de Biorisk Management Advisor met informatie over de labwerkzaamheden. Ook andere vormen van assessment, zoals de audits, een Internal Compliance Programma en GGO risico analyses, kunnen bijdragen aan een vergroot bioveiligheid bewustzijn. Onderstaand zijn nog een aantal voorbeelden.

Informatie ontsluiting

Picture14 film Pijlers Organisatorisch gedragscodedocument

Om toegang tot informatie over bioveiligheid toegankelijker te maken, kunnen overzichtstools handig zijn. Zo is een intranet pagina over bioveiligheid een handige centrale plek waar medewerkers links kunnen vinden naar alle relevante procedures om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, informatie over wettelijke kaders en contactpersonen over bioveiligheid. Ook kunnen flowschema’s gemaakt worden om onderzoekers wegwijs te maken wie ze waarvoor kunnen benaderen of met welke wetgeving de medewerker te maken heeft bij het transport van biologische agentia. In sommige organisaties is een research support office opgezet, waar ook ondersteuning op het gebied van bioveiligheid wordt geboden.

Guidelines & wettelijk kader

Wet- en regelgeving rondom biosecurity en dual-use is complex. Om de wettelijke kaders makkelijk toegankelijk te maken, is het belangrijk om onderzoekers en andere medewerkers op het lab is richtlijnen en guidelines te geven. Dit kan in een een-op-een gesprek wanneer bijvoorbeeld vergunningen of transport worden besproken, maar kan ook in de vorm van geschreven richtlijnen. Een interne gedragslijn voor risicovolle werkzaamheden en guidelines voor internationale afspraken rondom bioveiligheid (eg. Guidance ISO35001) voor dragen bij aan het vergroten van biosecurity bewustzijn.

Training/cursus

Medewerkers krijgen vaak een training of cursus, voorafgaand aan hun werkzaamheden op het lab. In sommige organisaties wordt een training verplicht gesteld voor alle medewerkers die op een BSL-2 lab (of hoger) gaan werken. Deze training of cursus wordt vaak gegeven door de biologische veiligheidsfunctionaris. Biosecurity kan een thema zijn in een algemene cursus voor lab medewerkers of de VMT curus, maar je kunt ook specifieke op biosecurity gerichte voorlichting of een interactieve Lunch & Learn sessie organiseren. Ook een-op-een persoonlijke gesprekken kunnen bijdragen aan de biosecurity bewustwording van medewerkers.

E-learning

E-learning modules over biosafety en biosecurity is een veelgebruikte tool om bioveiligheid bewustwording te creëren bij onderzoekers en andere medewerkers die werken (in ruimtes) met pathogenen. De meeste organisaties maken zelf e-learning modules, die specifiek aansluiten bij hun eigen organisatie. E-learning wordt veelal ingezet bij nieuwe medewerkers, maar kan ook periodiek worden gebruikt om de kennis op te frissen. E-learning heeft als voordeel dat het gefaseerd en op medewerkers eigen tempo gevolgd kan worden, de kennis eenvoudig te toetsen is en de module als naslagwerk gebruikt kan worden. Onderstaand zijn enkele voorbeelden.

Bewustwordingsproducten

netwerkdag

Awareness raising tools zijn specifiek gericht op het creëren van biosecurity bewustwording bij medewerkers. Zo kan biosecurity onder de aandacht gebracht worden in (interne) nieuwsbrieven, kunnen er borden worden gebruikt (bv. verschillende afvalstromen onder de aandacht te brengen) of herinneringen aan biosecurity in het lab worden aangebracht (bv. eppendrijver of biosecurity postcards). Trainingen en de inzet van assessment tools bij medewerkers, zoals de dual-use quickscan, dragen ook bij aan biosecurity bewustwording.