Biosecurity Film

Onderzoek naar ziekteverwekkers
is onmisbaar om nieuwe opsporingsmethodes en
behandelingen te ontwikkelen.
Denk hierbij aan MERS-corona en Q-koorts en aan voortdurend veranderende
ziekteverwekkers zoals griepvirussen.
We werken zo veilig mogelijk met dit
hoogrisico-materiaal om onszelf en de omgeving te beschermen.
Biosafety.
In aanvulling op biosafety wordt met
biosecurity voorkomen dat ziekteverwekkers in verkeerde handen vallen.
Alleen al dreiging met een
ziekteverwekker heeft een ontwrichtend effect op de samenleving.
Ook kennis over ziekteverwekkers kan
gebruikt worden om de samenleving te schaden.
Door het toepassen van biosecurity-maatregelen
kunnen we de kans op verspreiding van gevaarlijke ziekteverwekkers en vertrouwelijke informatie verkleinen.
Deze maatregelen bestaan uit acht aandachtsgebieden.
De zogenoemde pijlers die allemaal relevant zijn
voor een goed biosecurity-beleid.
Alleen geautoriseerde personen hebben toegang
tot ziekteverwekkers met een hoog risico.
Fysieke barrières kunnen
onbedoeld doorbroken worden.
Daarom is de cultuur van een organisatie en
het gedrag van de medewerkers van belang.
Zoals binnenlaten of meeliften
van onbekenden.
Zorgvuldige selectie van
nieuw personeel is essentieel voor de
veiligheid in laboratoria.
Hoogrisicolaboratoria kunnen de
normale beveiliging aanvullen met een extra persoonsscreening
zoals een Verklaring Omtrent Gedrag.
In 2001 overleden vijf mensen door
een poederbrief met anthrax.
De anthrax was mogelijk afkomstig
uit een laboratorium waar een medewerker
's nachts alleen aan het werk was.
Het is belangrijk dat collega's alert zijn
op afwijkend gedrag en dat ze dit ook kunnen melden.
Ook extern personeel kan
in de buurt komen van ziekteverwekkers
met een hoog risico en vertrouwelijke informatie.
Neem hier gepaste maatregelen voor.
Het is essentieel dat de registratie van
hoogrisicomateriaal op orde is
en dat materialen veilig worden opgeslagen.
Bij vervoer van risicovolle ziekteverwekkers
door derden is er specifieke wetgeving die gevolgd moet worden.
Via open Wifi-verbindingen kunnen we bijna
overal digitaal communiceren.
Maar wie inlogt op een onbeveiligd netwerk,
of in het openbaar vertrouwelijke informatie uitwisselt of verliest, neemt het risico dat
zijn computer gehackt wordt en informatie onbedoeld in handen
van derden valt.
Essentieel is ook dat het management
de verantwoordelijkheid voor biosecurity vastlegt in de organisatiestructuur,
zodat er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om
de veiligheid te waarborgen.
De KNAW-gedragscode voor biosecurity
is hiervoor een goede basis.
Door afspraken te maken met hulpdiensten
en de veiligheidsregio's kan bij calamiteiten met gevaarlijke
ziekteverwekkers snel gereageerd worden om verspreiding zo veel
mogelijk te beperken.
Als in alle lagen van de organisatie
biosecurity regelmatig onder
de aandacht komt, worden
kwetsbaarheden die in de dagelijkse praktijk misschien
nauwelijks opvallen eerder opgemerkt.
Het is belangrijk om ziekteverwekkers
met een hoog risico en de kennis hierover
goed te beschermen.
Met aandacht voor alle acht pijlers
kunt u biosecurity in uw organisatie inrichten.
Bureau Biosecurity biedt informatie en
ondersteuning om passende maatregelen in uw organisatie in te voeren.