Bureau Biosecurity heeft een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling van een biosecurity checklist in samenwerking met collega’s uit Maleisië. Deze checklist kan als handvat gebruikt worden voor biosecurity laboratorium inspecties en audits. Deze checklist kan zowel door intern personeel als door externe inspecties als ondersteuning gebruikt worden om biosecurity maatregelen naar een hoger niveau te tillen, maar vooral ook om meer bewustwording te creëren.

De beschreven checklist “Development of a Biosecurity Checklist for Laboratory Assessment and Monitoring” is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Biosafety. De verschillende tools van Bureau Biosecurity staan aan de basis van deze checklist. De checklist zoals gepubliceerd is kan desgewenst aangepast worden aan de situatie per land.

De ontwikkeling van de checklist is het resultaat van een samenwerking tussen Nederland (Bureau Biosecurity, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Maleisië. In april en juli 2018 zijn er twee driedaagse biosecurity workshop georganiseerd door Bureau Biosecurity in Kuala Lumpur (Science and Technology Research Institute for Defence (STRIDE), Ministry of Defence Malaysia).

Deze workshops zijn het resultaat van een bijeenkomst in maart 2017 bij de ISU BWC/UNODA (Verenigde Naties) in Geneve ten behoeve van de uitvoering van EU Europese unie (Europese unie) council decision 2016/51 voor de ondersteuning van het Biologische Wapenverdrag (BTWC) assistentie programma. Daarbij gaat het specifiek over project 3 “Capacity development for BTWC implementation” van deze EU council decision. Het is een gezamenlijke effort van de ISU BWC/UNODA en de EU. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Bureau Biosecurity namens Nederland voorgedragen als expert. In totaal hebben zich 10 landen aangemeld voor het assistentie programma, oa Maleisië. Maleisië heeft destijds gevraagd om training te krijgen in biosecurity laboratory inspectie en audits. Bureau Biosecurity is door ISU BWC/UNODA gevraagd om Maleisië hierbij te assisteren.