Minister Kuipers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) geeft antwoord op vragen over hoog-risico bio-laboratoria en gain-of-function onderzoek. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld op 30 mei 2022.

Download beantwoording kamervragen, inclusief de beslisnota:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/02/antwoorden-op-kamervragen-over-hoog-risico-bio-laboratoria-en-gain-of-function-onderzoek

Zie ook het nieuwsitem: Kamervragen Bioveligheid