Op 30 mei 2022 heeft het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een twintigtal vragen gesteld over hoog-risico biolaboratoria en gain-of-function onderzoek. De beantwoording van de vragen door minister Kuipers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) is nog niet gepubliceerd. Bureau Biosecurity zal de brief met antwoorden kenbaar maken zodra deze beschikbaar is.

Waarom stellen Tweede Kamerleden vragen?

Alle leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer beschikken over het vragenrecht. Dit vloeit voort uit het recht op inlichtingen om hun uitvoerende taak op de besluiten van het kabinet te kunnen uitvoeren. Vragen kunnen zowel schriftelijk als mondeling gesteld worden. Per parlementair jaar worden er in totaal rond de 3000 Kamervragen gesteld aan ministers en staatssecretarissen. Een groot deel hiervan wordt gebaseerd op berichtgeving in de media. Het vragenrecht wordt door Kamerleden dus ook gebruikt om incidenten onder de aandacht te brengen in de politiek en te laten zien welke onderwerpen zij (als politieke partij) belangrijk vinden. 

Hoe komt de beantwoording van Kamervragen tot stand?

Met enige regelmaat worden er door Kamerleden schriftelijke vragen gesteld over onderwerpen die gerelateerd zijn aan bioveiligheid. De verantwoordelijke bewindspersoon (minister of staatssecretaris) moet deze vragen binnen een termijn van drie weken beantwoorden, maar lukt dit niet dan moet de bewindspersoon dit schriftelijk aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten. Dit is ook gebeurd bij de hierboven genoemde Kamervragen. Maar waarom duurt de beantwoording dan zo lang? De beantwoording wordt voorbereid door de ambtenaren die werken aan het onderwerp op het desbetreffende ministerie. Vaak moet er nog informatie bij elkaar gezocht worden om de vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Bij een onderwerp als biosecurity zijn er meerdere bewindspersonen betrokken en zullen de antwoorden tussen verschillende ministeries afgestemd moeten worden. Als er dan concept antwoorden liggen waar de ambtenaren het over eens zijn, dan moeten deze nog goedgekeurd worden door hogere ambtenaren en de bewindspersoon zelf voordat deze uiteindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd kunnen worden.  

Brief met kamervragen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z10583&did=2022D21828

Uitstelbrief van Minister Kuipers (VWS): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/15/uitstelbrief-antwoorden-kamervragen-over-hoog-risico-bio-laboratoria-en-gain-of-function-onderzoek