Wat kun je allemaal van Bureau Biosecurity komend jaar verwachten? Tijdens de Biosecurity Kennisdag hebben we aangegeven dat we ons op vijf thema’s willen gaan richten en met name op onderwijs en ondersteuning van organisaties.

Bureau Biosecurity gaat zich de komende jaren richten op vijf thema’s, te weten beleidsondersteuning, ondersteuning van organisaties, onderwijs, internationaal en als laatste de verbinding tussen biosafety en biosecurity Het komende jaar zal de meeste aandacht uitgaan naar het thema onderwijs en ondersteuning van organisaties. 

Onderwijs

Een van de ambities van Bureau Biosecurity is dat studenten in de levenswetenschappen gedurende hun studie geïnformeerd zijn over bioveiligheid, waaronder de onderwepen biosecurity en dual-use. Hiertoe willen we naast het verzorgen van gastcolleges modules ontwikkelen in de vorm van e-learning die studenten (en later ook onderzoekers en laboratoriummedewerkers) eenvoudig kunnen volgen. Het idee is dat hogescholen, universiteiten en andere instellingen deze modules vrij toegankelijk kunnen gebruiken. Het streven daarbij is dat de modules gaan aansluiten bij reeds bestaande initiatieven. Bureau Biosecurity vindt het daarom belangrijk om dit goed af te stemmen met stakeholders.

Ondersteuning van organisaties

Voor het thema ondersteuning van organisaties, gaan we dit jaar verder met het onderwerp dual-use beoordeling. De Dual-Use Quickscan is een eerste tool die gebouwd is om bewustwording bij onderzoekers te vergroten. De volgende stap is hoe de dual-use beoordeling, bewustwording en risicomanagement in organisaties versterkt kan worden. Vorig jaar zijn er verschillende verkennende gesprekken geweest met het veld, en is hier een workshop aan gewijd tijdens de Biosecurity Kennisdag. Ook zijn er internationale documenten over dual-use management gepubliceerd waaronder het “WHO Global guidance framework for the responsible use of the life sciences”. Dit jaar gaan we kijken waar we nu staan en hoe we dual-use beoordeling verder kunnen vormgeven. Een belangrijk aspect is dat het begrip dual-use en aanverwante terminologie vaak niet even duidelijk is. Bureau Biosecurity is bezig met het ontwikkelen van een korte animatievideo waarin we de verschillende begrippen, zoals dual-use, DURC, export controle etc., willen toelichten.

Mocht je nieuwe ideeën hebben of willen meedenken over deze twee thema’s dan kun je contact opnemen met Bureau Biosecurity: biosecurity@rivm.nl.