Op 2 november 2023 heeft de Biosecurity Kennisdag plaatsgevonden in het Mercure hotel in Amersfoort. Evenals voorgaande jaren was er veel aandacht om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over bioveiligheid en dual-use aspecten.

Programma 2023

9.00 uur      Ontvangst en registratie

10.00 uur    Welkom door dagvoorzitter André Jacobi

10.05 uur    Actualiteiten rondom biosecurity
                         Rik Bleijs, Bureau Biosecurity, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

10.30 uur    Pandemische paraatheid: internationale ontwikkelingen en de rol van het RIVM
                         Lisa Schipper, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM (bekijk presentatie)

11.00 uur   Cybersecurity en ethisch hacken: hoe veilig is jouw laboratorium?
                         Sijmen Ruwhof, Secundity B.V. (bekijk presentatie)

12.00 uur    Lunch

13.00 uur   Parallelsessie 1

14.15 uur    Pauze

14.45 uur    Parallelsessie 2

16.00 uur    Borrel

Onderwerpen binnen de parallelle sessies

Op de Biosecurity Kennisdag worden twee parallelsessies gehouden met verschillende onderwerpen. Je kunt twee parallelsessies kiezen.

1. Exportcontrole

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) verzorgen deze workshop over de dual-use exportvergunning (EU Europese unie (Europese unie) verordening 2021/821) en de mogelijkheid tot aanvraag van een proefvergunning (sondage). Aan de hand van cases en voorbeelden doorlopen we hypothetische situaties en aanvragen. Je kunt natuurlijk zelf ook ingewikkelde voorbeelden inbrengen: dan komen we tot een oplossing of advies!

2. Introductie in dual-use 

Wat is dual-use? Hoe herken je mogelijke dual-use risico’s in onderzoek? En, hoe kan jij binnen jouw organisatie dual-use onder de aandacht brengen? Tijdens deze sessie gaan we terug naar de basis, voorkennis is niet nodig. Na het leggen van een theoretisch basis ga je aan de hand van een casus samen met andere deelnemers aan de slag met een dual-use dilemma. 

3. Wie is de Mol?

Heb je ooit nagedacht over een potentiële mol in de organisatie? Is jouw organisatie hierop voorbereid? Medewerkers kunnen een bedreiging van binnenuit worden wanneer een of meerdere onderliggende omstandigheden aanwezig zijn, zoals een verandering in de persoonlijke of professionele situatie. Kom van gedachten wisselen met andere deelnemers en ontvang handvaten hoe met een Insider Threat om te gaan tijdens deze interactieve workshop!

4. Respons in geval van een biosecurity incident

Een van de acht biosecurity pijlers die vaak redelijk onderbelicht blijft is de pijler Respons. Na een incident of calamiteit binnen een organisatie moeten adequate maatregelen genomen worden om de schade te beperken en om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. In responsplannen staat per calamiteit beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden. Biologische calamiteiten vallen hier ook onder, dus ook calamiteiten op het gebied van biosecurity. 

Het regelmatig oefenen van noodsituaties en calamiteiten draagt bij aan een adequate respons op het moment dat het nodig is. Tijdens deze workshop zal een biosecurity scenario worden doorlopen, waarbij deelnemers in gesprek kunnen gaan om van elkaar te leren hoe de respons in het geval van een dergelijke calamiteit door de verschillende organisaties is geregeld.

5. Netwerksessie

Ben je nieuw in het biosecurity werkveld of wil je meer weten over de rollen van verschillende biosecurity stakeholders, maak dan in deze sessie kennis met verschillende organisaties en initiatieven en hun rol in biosecurity. De organisaties zullen zich kort presenteren door middel van een pitch, waarna je in gesprek kunt gaan met elkaar en de organisaties. Aanwezige organisaties zijn o. a. BVF platform, loket kennisveiligheid en EBSA.