Op 11 november 2021 zal de eerstvolgende Biosecurity Kennisdag plaatsvinden. Het streven is om, als de corona omstandigheden het toelaten, deze dag fysiek te laten plaatsvinden in Amersfoort. Evenals voorgaande jaren zal er veel aandacht zijn om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen over bioveiligheid en dual-use aspecten.

Concept programma:
 

12.30u   Registratie en inlooplunch

13.30u   Opening door Bureau Biosecurity en update stand van zaken

13.45u   Keynote speaker Prof. dr. Marion Koopmans : SARS-CoV-2 in relatie tot biosafety en biosecurity

14.30u   Workshop ronde 1

15.15u   Koffiepauze

15.45u   Workshop ronde 2

16.30u   Netwerkborrel

 

Er zal een aantal workshops worden georganiseerd, waarvan in ieder geval:

- Ministerie van Binnenlandse Zaken :  Spionage risico's in wetenschappelijk onderzoek
- Bureau Biosecurity : Beoordelen van potentieel dual-use onderzoek

Houd deze website in de gaten voor updates en informatie over aanmelden.