In plaats van de Biosecurity Kennisdag organiseert Bureau Biosecurity in 2020 en 2021 een reeks van webinars. Het  doel van de webinars is om de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s te vergroten.

Door middel van deze webinars werken we stapsgewijs en in afstemming met deskundigen aan het vergroten van de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s. Daarnaast bieden we organisaties handvaten en praktische tools om onderzoekers meer voorlichting te kunnen geven over biosecurity in het algemeen en mogelijke dual-use aspecten van hun onderzoek in het bijzonder.

Tijdens de eerste webinar is ingegaan op vragen en aspecten waar (biologisch)veiligheidskundigen in de praktijk tegenaan lopen in het contact met medewerkers. Het doel is om meer zicht te krijgen op de onderliggende vragen: Is er behoefte om ondersteuning te krijgen? Hoe krijgen we meer biosecurity bewustwording in het lab, niet alleen bij onderzoekers maar ook bij studenten? In dit webinar is duidelijk geworden (lees hier de terugblik) dat nog veel te winnen is op het gebied van biosecurity en dual-use bewustwording bij de onderzoeker.

Tijdens het tweede webinar wordt een overzicht gepresenteerd van middelen die gebruikt worden om biosecurity binnen de organisatie onder de aandacht te brengen en worden praktijkvoorbeelden uitgelicht. Deze webinar is specifiek gericht op personen die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor biologische veiligheid. Lees hier de terugblik van de tweede webinar.

De derde webinar zal specifiek gericht  zijn op onderzoekers en medewerkers van laboratoria. Het doel van dit laatste webinar is om deze doelgroep bewuster te maken van biosecurity en dual-use risico’s.