Tijdens het tweede webinar zijn diverse tools en middelen gepresenteerd om biosecurity binnen je organisatie onder de aandacht te brengen. In discussiegroepen is vervolgens doorgepraat over diverse onderwerpen en zijn ervaringen van collega’s gedeeld. Tot slot is de Dual-Use Quickscan gelanceerd.

Het tweede webinar van Bureau Biosecurity werd net als het eerste webinar met ongeveer 100 deelnemers goed bezocht. Waar bij het eerste webinar met name kennis werd gedeeld stond het tweede webinar in het teken van het uitwisselen van ervaringen en kennis uit de praktijk.

In het eerste deel van het webinar kwamen deskundigen aan het woord om onderwerpen als e-learning modules, trainingen/cursussen, overzichtstools, assessment tools, awareness raising tools en guidelines & wettelijke kaders kort toe te lichten. Deze input werd vervolgens gebruikt als gespreksstof in de discussiegroepen.

Het webinar werd afgesloten met de lancering van de Dual-Use Quickscan. Het doel van deze tool is om potentiële dual-use aspecten in het onderzoek te identificeren. Daarnaast draagt deze tool bij aan dual-use bewustwording.

Evaluatie

Na afloop van het webinar is door ongeveer de helft van de deelnemers het evaluatieformulier ingevuld. Het webinar werd goed ontvangen en voldeed volgens 84% van de respondenten aan de verwachtingen. Toch blijft het in een webinar zoeken naar een goede balans tussen het aanbod van informatie en de ruimte voor discussie. Wat voor de een kort en bondig is, ervaart een ander als te kort door de bocht. Dit geldt met name over de toelichting van de praktijkvoorbeelden. Toch heeft 63% van de respondenten aan de hand van deze voorbeelden en het doorpraten hierover in de discussiegroepen nieuwe inzichten opgedaan! Ook draagt deze werkvorm bij aan het netwerk al is dit niet vergelijkbaar met een fysieke bijeenkomst. Ruim 70% hoopt dat de Biosecurity Kennisdag eind dit jaar of begin volgend jaar weer fysiek kan plaats vinden.

3e Biosecurity Webinar

Het laatste webinar in de reeks met als thema “Biosecurity in het Onderzoek” staat gepland op maandag 21 juni. Dit webinar is gericht op onderzoekers en laboratoriummedewerkers die werken met hoogrisico ziekteverwekkers. De evaluatie van het tweede webinar heeft waardevolle input opgeleverd die we in dit webinar aan bod kunnen brengen. De inschrijving is al geopend en de aanmeldingen stromen al binnen!
https://www.bureaubiosecurity.nl/webinar