In plaats van de Biosecurity Kennisdag organiseert Bureau Biosecurity dit jaar een reeks van webinars. Het thema van deze webinars is ‘Biosecurity in het Onderzoek’. Het uiteindelijke doel van de webinars is om de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s te vergroten. Het eerste webinar staat gepland op donderdag 19 november.

In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de jaarlijkse Biosecurity Kennisdag in fysieke vorm door te laten gaan. Als alternatief organiseren we dit jaar een reeks van webinars, waarvan de eerste plaats vindt op 19 november, gevolgd door twee webinars in 2021. Door middel van deze webinars werken we stapsgewijs en in afstemming met deskundigen aan het vergroten van de bewustwording van onderzoekers op het gebied van biosecurity en dual-use risico’s. Daarnaast bieden we organisaties handvaten en praktische tools om onderzoekers meer voorlichting te kunnen geven over biosecurity in het algemeen en mogelijke dual-use aspecten van hun onderzoek in het bijzonder.

Programma

Het programma van de webinar op donderdag 19 november ziet er als volgt uit:

10.00u – 10.15u   Stand van zaken Bureau Biosecurity

10.15u – 11.15u   Biosecurity in het onderzoek

11.25u – 11.45u   Dual-use Quickscan

 

Toelichting

De webinar start met een korte terugblik op de activiteiten van Bureau Biosecurity en de impact van COVID-19 op biosecurity, zowel nationaal als internationaal. Met de huidige COVID-19 pandemie wordt er een groot beroep gedaan op laboratoria voor verwerking van monstermaterialen, diagnostiek, maar ook voor onderzoek naar een vaccin tegen SARS-CoV-2. Voor medewerkers van laboratoria is adequate kennis en bewustwording van biosafety en biosecurity van groot belang. Hoe gaan we hiermee om en hoe brengen we deze kennis over?

Bewustwording voor biosecurity en dual-use aspecten bij medewerkers van laboratoria, waaronder analisten, onderzoekers, veiligheidsfunctionarissen, maar ook management, is belangrijk om het risico van onbedoelde verspreiding van pathogenen en gevoelige kennis te minimaliseren. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Dit zal aan bod komen in de tweede presentatie ‘Biosecurity in het onderzoek’.

Bureau Biosecurity heeft verschillende tools ontwikkeld die hier aan kunnen bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn de biosecurity voorlichtingsfilm en de webapplicaties zoals de Biosecurity Self-scan Toolkit en de Kwetsbaarheidsanalyse. Ook de gedragscode biosecurity van de KNAW draagt bij aan bewustwording en daarnaast hebben onderzoeksinstellingen al diverse methoden om medewerkers bij dit thema te betrekken, zoals e-learning modules. Echter, biosecurity of biosafety aspecten worden door medewerkers vaak niet gezien als een hoge prioriteit.

In deze sessie wordt ingegaan op vragen en aspecten waar (biologisch)veiligheidskundigen in de praktijk tegenaan lopen in het contact met medewerkers. Het doel is om meer zicht te krijgen op de onderliggende vragen: Is er behoefte om ondersteuning te krijgen? Hoe krijgen we meer biosecurity bewustwording in het lab, niet alleen bij onderzoekers maar ook bij studenten?

Aan het einde van deze sessie zal er een paneldiscussie zijn met ervaringsdeskundigen en leden van Bureau Biosecurity.

In de laatste presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling door Bureau Biosecurity van een nieuwe webapplicatie: de Dual-Use Quickscan. Deze webapplicatie is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de mogelijke dual-use aspecten van onderzoek in de levenswetenschappen. In deze presentatie geven we een korte toelichting op deze applicatie: Waarom wordt deze ontwikkeld? Wat zijn de doelgroepen? En wat is het voor soort applicatie? Deze tool willen we samen met jullie verder ontwikkelen, dus neem deel aan de webinar als je meer hierover wilt weten!