In oktober is Rik Bleijs gekozen als vice-voorzitter van de stuurgroep van de International Experts Groups of Biosafety and Biosecurity Regulators (IEGBBR). Deze expertgroep houdt zich op internationaal vlak bezig met het versterken van bioveiligheid in laboratoria.

Tijdens de vergadering van de stuurgroep van de IEGBBR is Rik Bleijs, hoofd Bureau Biosecurity, centrum Veiligheid, voorgedragen om zitting te nemen voor een periode van 6 jaar in de stuurgroep. Vanuit de betrokken Ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Ministerie van Buitenlandse zaken, alsook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), werd dit van harte ondersteund. Met de benoeming vertegenwoordigt hij Nederland en de regio Europa.

IEGBBR

De International Experts Groups of Biosafety and Biosecurity Regulators (IEGBBR) (www.iegbbr.org) werd in 2007 opgericht onder leiding van de Public Health Agency of Canada. De IEGBBR bestaat uit regelgevende instanties op het gebied van biosafety en biosecurity van 11 lidstaten (Australië, Canada, Zwitzerland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Japan, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en ook Nederland) die beschikken over regelgevende toezichtsystemen voor bioveiligheid. De WHO en de OIE zijn waarnemers die geen lid zijn.

De expertgroep deelt kennis en ervaring vanuit nationale perspectieven van hun regelgevingssystemen. Een van de doelstellingen van de IEGBBR is om de internationale bioveiligheid te versterken door hun expertise te delen met de rest van de wereld. Hiertoe ontwikkelt de IEGBBR hulpmiddelen en materialen die relevant zijn voor alle landen, inclusief ontwikkelingslanden en landen die al een kader voor bioveiligheid en -toezicht hebben vastgesteld. Een van de laatste producten is een Dual-use oversight document.

Stuurgroep

De IEGBBR wordt bestuurd door een stuurgroep, bestaande uit één land uit elk van de drie regio's (Verenigde Staten, Europa en Azië-Pacific) als voorzitter, medevoorzitter en lid. Canada is voorzitter en Europa werd voorheen vertegenwoordigd door Zwitserland. Door de nominatie van Rik zal Nederland deel gaan uitmaken van de stuurgroep en zodoende Europa vertegenwoordigen. Dit is een mooie kans voor Nederland, Bureau Biosecurity en het RIVM om zich te profileren en kennis te halen en te brengen op het gebied van biosafety en biosecurity.