Dual-use animatie venndiagram

Bureau Biosecurity heeft een nieuwe animatievideo ontwikkeld over het begrip dual-use. De animatievideo legt de verschillen tussen dual-use, dual-use materialen, dual-use research, DURC en export controle uit. Tijdens de biosecurity kennisdag is deze Engelstalige animatievideo gelanceerd. Ben je nieuwsgierig? Ga naar onze website om de animatie te bekijken. 

Onderzoek in de levenswetenschappen kan dual-use van aard worden, wat betekent dat bijvoorbeeld biologische agentia, inclusief de kennis daarover en onderliggende technieken, op twee manieren kunnen worden ingezet. Enerzijds is het van groot belang om ziekteverwekkende organismen te onderzoeken en hebben ontwikkelingen op medisch, biologisch en landbouwkundig gebied een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Sommige van deze organismen kunnen echter ook worden misbruikt om biologische wapens te ontwikkelen die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat onderzoekers, biorisk-professionals en verantwoordelijke autoriteiten overwegen of het onderzoek dat plaatsvindt potentiële dual-use risico's met zich meebrengt.

Uit gesprekken met onderzoekers en biorisk-professionals bleek dat de bewustwording over dual-use en de bijbehorende terminologie beperkt is. Verder is er onduidelijkheid over hoe dual-use zich verhoudt tot exportcontrolebeleid. Bureau Biosecurity heeft daarom een korte dual-use animatievideo ontwikkeld die meer duidelijkheid moet geven over wat dual-use is en hoe de verschillende definities worden gebruikt. De video is door een klankbordgroep van nationale en internationale experts en organisaties op het gebied van biosecurity, biosafety, microbiologie en virologie gereviewed en nuttig bevonden.

De animatievideo vind je hier. We hopen dat deze animatievideo kan ondersteunen in dual-use bewustwording en verduidelijking biedt in communicatie over Dual-Use. De animatiefilm mag gedeeld en gebruikt worden onder de licentie CC BY-NC-ND 4.0.

Op onze website vind je tevens meer informatie over dual-use en dual-use beoordeling.