Per mei 2024 is CWA 16335:2011 Biosafety professional competence standard omgezet naar ISO/TS 5441:2024 Competence requirements for biorisk management advisors.

Biorisk Management Advisors (BMA) zijn personen die advies en begeleiding bieden aan het senior management van een organisatie over aspecten op het gebied van biorisicobeheer. Dit document definieert de competentievereisten van dergelijke personen met betrekking tot processen voor het identificeren, beoordelen, controleren en beheersen van risico's die verband houden met biologische materialen in een laboratorium of een andere omgeving waarin deze materialen gehanteerd, opgeslagen, getransporteert worden welke  potentieel schadelijk kunnen zijn voor mens, dier, plant en milieu.

https://www.iso.org/standard/81240.html