Het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert regelmatig seminars over exportcontrole. Wegens aanhoudend succes zal op vrijdag 26 november 2021 opnieuw een exportcontroleseminar georganiseerd worden. Dit seminar zou zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, maar door de aangescherpte coronamaatregelen hebben we moeten besluiten dat het alleen nog digitaal gevolgd kan worden.

Mocht u het seminar willen bijwonen, dan  graag voor 12 november reageren.

Het programma van het seminar zal van 09.30u tot 15.30u duren:

  • De ochtend (09:30-12:00) zal in het teken staan van de basisbeginselen van exportcontrole: wij introduceren het onderwerp en zullen in diverse presentaties stilstaan bij zaken als wetgeving, internationale regimes, sancties,  goederenindeling, screening van eindgebruikers en bewustwording van proliferatierisico’s. De ochtendsessies zijn primair bedoeld voor diegenen die nog weinig ervaring hebben met exportcontrole.
  • In de middag (13:00-15:30) zullen een aantal verdiepingssessies plaatsvinden, waarbij zal worden stilgestaan bij onderwerpen als de nieuwe dual-use verordening, handhaving op exportcontrole, ruimteveiligheid en China.

Virtuele deelnemers hebben uiteraard de mogelijkheid om naar eigen behoefte sessies in de ochtend en de middag bij te wonen. U zal in de gelegenheid zijn om naar wens in te loggen voor bepaalde lezingen. Voor fysieke deelnemers geldt dat u de mogelijkheid heeft om zich in te schrijven voor de hele dag, of (indien u reeds ervaring heeft met exportcontrole) alleen de middag.

Om uw inschrijving compleet te maken, graag in het online registratieformulier ( of https://forms.gle/dWuKwT8dWt89nV8V6 ), uw gegevens in te vullen en hierin aan te geven hoe u het seminar bij voorkeur bijwoont. Deadline is 12 november.