Bureau biosecurity gaat regelmatig naar bijeenkomsten in het buitenland met als doel kennis delen, kennis halen en netwerken. Zo waren we weer aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de EBSA waar we een poster gepresenteerd hebben en een break-out sessie verzorgd hebben. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de Biosecurity Innovation and Risk Reduction Initiative bijeenkomst van het NTI. In dit nieuwsbericht leest u meer over deze bijeenkomsten.

Het doel van ‘Bureau Biosecurity internationaal’ is om u te informeren over onze buitenland activiteiten. Waar zijn we (online) geweest en waar kunt u ons mogelijk (digitaal) tegen komen. Gaat u zelf naar een internationale bijeenkomst en wilt u daar biosecurity kennis en informatie delen, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen we u ondersteunen met materiaal of met het delen van ervaringen die wij in bepaalde landen hebben opgedaan.

European Biosafety Association (EBSA) conference, Gent, 19-20 mei

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei vond er in het Belgische Gent de jaarlijkse European Biosafety Association (EBSA) conferentie plaats. Met een gevarieerd en interessant programma was het fijn velen uit het biosecurity netwerk na twee jaar van afwezigheid (weer) te ontmoeten. Bureau Biosecurity presenteerde een poster over onze online tools en verzorgde een break-out sessies over dual-use. Deze sessie ging van start met een presentatie van fictief onderzoek waaraan een aantal dual-use aspecten gekoppeld waren. Na een inleiding over dual-use zijn de deelnemers, met behulp van vragen afkomstig uit onze Dual-use Quickscan, in gesprek gegaan over de mogelijke dual-use aspecten uit het gepresenteerde onderzoek. Discussiepunten en eigen ervaringen werden vervolgens in een plenaire terugkoppeling besproken. Hopelijk heeft deze sessie deelnemers geïnspireerd om binnen hun organisatie het gesprek over dual-use aan te gaan.

NTI|bio - Biosecurity Innovation and Risk Reduction Initiative meeting, Londen, 9-10 Juni

Het Nuclear Threat Initiative (NTI) is een Amerikaans non-profit organisatie die zich onder andere richt op het voorkomen van opkomende biologische risico's, waaronder risico’s op catastrofale gebeurtenissen als gevolg van onopzettelijk misbruik of opzettelijk misbruik van biowetenschap en biotechnologie.

NTI lanceerde in 2018 het Biosecurity Innovation and Risk Reduction Initiative (BIRRI) welke zich richt op de noodzaak om opkomende biologische risico's in verband met snelle technologische vooruitgang te verminderen. Hieruit is het International Biosecurity and Biosafety Initiative for Science (IBBIS) geïnitieerd. IBBIS zal functioneren als een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het versterken van wereldwijde normen voor biosecurity en het ontwikkelen van praktische, innovatieve tools om ze te handhaven. IBBIS heeft een breed gedefinieerde missie, maar in eerste instantie zal het zich richten op het voorkomen van misbruik van DNA-synthesetechnologie. In de loop van de tijd zullen de taken van IBBIS uitgebreid worden.

Tijdens de bijeenkomst in Londen is met een dertigtal biosecurity professionals afkomstig van over de hele wereld IBBIS en de samenwerking hierop besproken. IBBIS wordt later dit jaar uitgerold.