Op deze pagina schetsen we weer een actueel scenario met betrekking tot biosecurity. Dit keer is het een scenario over onverwachte wetenschappelijke resultaten. Is dit scenario herkenbaar? Wat zou jij doen in zo’n geval? Hoe gaat jouw organisatie hiermee om? Wat betekent dit voor biosecurity?

Het scenario: onverwachte wetenschappelijke resultaten

Bij het bespreken van de resultaten van een experiment, blijkt een ongevaarlijke bacteriestam ziekteverwekkende eigenschappen te hebben ontwikkeld. Deze resultaten geven nieuw inzicht in de genetische factoren die geassocieerd zijn met ziekteverwekkende eigenschappen van bacteriën, welke mogelijk kunnen leiden tot betere preventie of behandelingen van infectieziekten. Een collega merkt echter op dat deze resultaten ernstig kunnen worden misbruikt als ze in verkeerde handen vallen.

Risico’s en handelingsperspectief

Onverwachte wetenschappelijke resultaten kunnen soms erg waardevol zijn en leiden tot nieuwe inzichten. Het is daarom niet alleen belangrijk om bij de opzet of start van onderzoek naar eventuele dual-use aspecten in het onderzoek te kijken, maar ook wanneer de onderzoeksopzet wordt aangepast of wanneer het onderzoek onverwachte resultaten oplevert. De onderzoeker kan samen met de Biorisk Management Advisors (BMA) een risicoanalyse uitvoeren met mogelijk te nemen maatregelen om het onderzoek in goede banen te leiden en het dual-use karakter te managen. Om onderzoekers en BMAs te helpen met het nadenken over dual-use aspecten aan het onderzoek heeft Bureau Biosecurity de Dual use quickscan  ontwikkeld. De uitkomsten van de quickscan kunnen ook gebruikt worden voor een gesprek tussen de BMA en de onderzoeker om te bepalen of de eventuele dual-use aspecten zouden moeten leiden tot aanpassing van het onderzoek of de manier waarop de resultaten worden gepubliceerd. Wanneer de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dual-use aspecten bevatten, kan het nodig zijn om voorafgaand aan publicatie hiervan een exportvergunning  aan te vragen.

Jouw scenario delen

Zou je graag eens met Bureau Biosecurity verder praten over hoe je met dit scenario om kunt gaan, schroom niet om contact op te nemen. Loop je zelf tegen een biosecurity scenario aan die je graag zou willen delen met vakgenoten, laat het ons weten! Het Bureau Biosecurity is te bereiken via biosecurity@rivm.nl.