In het kader van een EU Europese unie (Europese unie) project heeft Bureau Biosecurity samen met consortiumpartners een biosecurity resource toolbox opgesteld. Deze toolbox bevat informatie en links naar 60 gratis toegankelijke hulpbronnen, welke zijn gesorteerd op thema. De toolbox bevat onder andere biosecurity assessment tools, guidelines, online trainingen en best practises.

Bureau Biosecurity heeft afgelopen jaar meegewerkt aan het EU project “The preparation of a biosecurity toolbox to strengthen European Biosecurity". Het project werd vorig jaar uitgevoerd door een consortium bestaande uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (met leden van Bureau Biosecurity), ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) en ENCO (consultancy providing specialized services on nuclear power and CBRN topics to both government and industry), met daarbij ondersteuning van leden van de EBRF (European Biosecurity Regulators Forum, www.ebrf.eu).

In dit project is onder andere een Biosecurity Toolbox opgesteld met de belangrijkste praktische hulpmiddelen en richtlijnen die EU-lidstaten zouden kunnen gebruiken om de proliferatie van biologische materialen te beperken. De toolbox bevat zowel hulpmiddelen voor nationaal niveau als voor institutioneel niveau. De thema’s van de resources zijn Legislation, policy & codes; Self-assessment tools; frameworks and checklists; Risk and threat assessment & management; Biosafety & security training; Awareness raising; Guidance & best practices. Het bevat een scala aan hulpbronnen, waaronder boeken, checklists, ethische codes, databases, guidance and best practices, wetgeving, interactieve tools, online training, etc. De toolbox is te vinden op de website van de EBRF (http://ebrf.eu/toolbox.html).