Tijdens het tweede webinar op 22 april heeft Bureau Biosecurity voorgesteld om de internationaal erkende naam Biorisk Management Advisor (BMA) te gebruiken in plaats van Biorisk Professional.

De term Biorisk Professional (BRP) is destijds in het leven geroepen als zijnde verzamelnaam voor professionals die verantwoordelijk zijn voor een of meerdere biorisk gerelateerde onderwerpen, waaronder biosafety, biosecurity, GGO, arbo, dual-use, export, transport, Nagoya protocol, etc (dit zijn bv BVFs, arbeidshygiënist en andere veiligheidskundigen). Echter, er komen verschillende signalen uit het veld dat er ook andere namen gebruikt worden (Biorisk Management Professional of Biorisk Prevention Professional). Daarnaast is ook opgemerkt dat de naam BRP niet geheel klopt; het is immers geen professional die biorisico’s veroorzaakt.

Bureau Biosecurity wil een consistente en weloverwogen benaming voeren, waarbij ook zoveel mogelijk aangesloten wordt bij internationaal gangbare terminologie. Uit diverse gesprekken met het veld en raadpleging van internationale documenten blijkt dat de naam Biorisk Management Advisor (BMA) beter de lading dekt dan Biorisk Professional (BRP). In de ISO 35001 (Biorisk management for laboratories and other related organisations) is Biorisk Management Advisor beschreven en worden rollen, taken en verantwoordelijkheden aan deze functie toegeschreven. Daarnaast is een technische werkgroep bezig om de CWA 16335 2011 (Biosafety professional competence) om te zetten naar een ISO norm met als titel ‘Competence of Biorisk Management Advisors’ (https://www.iso.org/standard/81240.html).

Zowel de term BRP als BMA zijn vooralsnog niet wettelijk vastgelegd. Bureau Biosecurity heeft voor de BRP taken, competenties en verantwoordelijkheden geïdentificeerd die afgeleid zijn van ISO 35001 en CWA 16335 2011. Deze zullen vergelijkbaar zijn voor de BMA aangezien enkel een naamswijziging wordt voorgesteld. Om de reikwijdte en lading van de BMA goed te dekken is het belangrijk om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed te definiëren. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat de naam BVF behouden blijft aangezien dit vastgelegd is in het Besluit GGO.

Uit de reacties van de deelnemers van de webinar van 22 april bleek dat de nieuwe naam van Biorisk Management Advisor nagenoeg unaniem positief ontvangen werd. Indien u op het voorstel om de naam Biorisk Management Advisor te introduceren wilt reageren dan kan dat tot 1 juni 2021.