Op 14 november 2019 vond de zesde Biosecurity Kennisdag plaats. Net als voorgaande jaren bestond het programma uit een plenair deel, workshops en tijd om bij te praten met uw netwerk. Een deel van de presentaties die zijn gegeven tijdens de plenaire sessie en binnen de workshops zijn te downloaden als PDF of te bekijken als visueel verslag

Programma 2019

9.00 uur           Ontvangst en registratie

10.00 uur         Welkom door dagvoorzitter André Jacobi, Bureau Biosecurity, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

10.15 uur         Actualiteiten rondom biosecurity
                              Rik Bleijs, Bureau Biosecurity, RIVM. Voor de presentatie, klik hier

10.30 uur         Biosafety en biosecurity dilemma’s in een hoogrisico faciliteit
                              Yolanda Kap, Erasmus MC

10.50 uur        Risicomanagement in de wereld van bioveiligheid
                              Jop Groeneweg, Universiteit Leiden. Voor de presentatie, klik hier.

11.30 uur         Assessment of technology with dual use potential in Denmark
                               Steen Giese, Centre for Biosecurity and Biopreparedness, Denmark. 

12.00 uur         Lunch

13.30 uur         Parallelsessie 1

14.45 uur         Pauze

15.00 uur         Parallelsessie 2

16.15 uur         Borrel

Onderwerpen binnen de parallelle sessies

Op de Biosecurity Kennisdag worden ’s middags twee parallelsessies gehouden met verschillende onderwerpen waar je uit kan kiezen: 

1. Dual use: ondubbelzinnig onderzoek

In deze sessie staat dual use onderzoek en export controle centraal en worden verschillende internationale tools en hulpmiddelen besproken. Maar is dat voldoende om onderzoek met een potentieel dual use karakter te herkennen? Heb je wel eens te maken gehad met dual use overwegingen? Wanneer trek je aan de bel en welke bel is dat dan? Hoe spreek je de verantwoordelijk onderzoeker hierop aan?

2. Biotechnologische producten en processen met minimale biosafety en biosecurity risico’s

Iedereen die hieraan wil bijdragen, zal Safe-by-Design als muziek in de oren klinken. Safe-by-Design is namelijk een integrale en vooruitkijkende manier om met een ontwerp-bril op over veiligheid na te denken. In de wereld van opkomende technologieën, zoals synthetische biologie, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en nanobiotechnologie, wordt Safe-by-Design een steeds gangbaarder begrip. Maar wat is het precies? Hoe verhoudt het zich tot biosecurity? En wat kan het zodoende voor jouw werk betekenen? De beantwoording van deze vragen staat centraal in deze workshop, waarin we voortbouwen op lessen uit het ochtendprogramma en aan de slag gaan met concrete praktijkvoorbeelden. Voor de presentatie van deze workshop, klik hier

3. Biosecurity in jouw organisatie

Bureau biosecurity heeft de afgelopen jaren diverse tools en producten ontwikkeld om biosecurity binnen jouw organisatie onder de aandacht te brengen. Hoe gaan andere organisaties om met biosecurity awareness? Leer van voorbeelden die worden toegelicht, leer van andere collega’s en deel je eigen ervaringen. Voor de presentatie door LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), klik hier. Voor de presentatie door Janssen Vaccines & Prevention, klik hier.

4. Biosecurity in beeld

Beeld zegt vaak meer dan woorden! In deze inspirerende en praktische workshop leer je de basisbeginselen van zakelijk tekenen die je in kan zetten om een complexe boodschap in beeld te brengen. We gaan aan de slag met de biosecurity pijlers en zetten deze om in beeld. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf voorbeelden aan te leveren.

5. Biosecurity door de ogen van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s

In deze voorlichtende sessie zal ingegaan worden op wat de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s doen in het kader van biosecurity. Deze organisaties zijn er om de veiligheid voor derden te waarborgen en calamiteiten te voorkomen. En als er calamiteiten optreden om de bevolking voor te lichten en te behoeden voor ongewenste effecten. Of in het ergste geval te evacueren. Daarom is het belangrijk dat hoogrisico laboratoria goed samenwerken met deze organisaties. Zij willen u graag inzicht geven en sparren over het maatschappelijk belang van biosecurity en dat preventie niet stopt buiten het laboratorium. Voor de presentatie vanuit de GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), klik hier. Voor de presentatie vanuit de omgevingsdienst West-Holland, klik hier