De biosecurity kwetsbaarheidsanalyse is opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity: biosecurity bewustwording, personeelsbeveiliging, transportbeveiliging, kennis- en informatiebeveiliging, controle van materiaal, responsplannen, management en organisatie, en fysieke beveiliging. Bij elke pijler treft u een korte inleiding, een reeks vragen die u kunt invullen en een aantal scenario’s die betrekking hebben op die pijler. Door de analyse te doorlopen krijgt u een overzicht van mogelijke kwetsbaarheden in de beveiliging van uw organisatie.

De kwetsbaarheidsanalyse vult de zelfscan toolkit aan. De zelfscan toolkit geeft op basis van ja/nee-vragen een snel overzicht van de stand van zaken rondom biosecurity in uw organisatie. De kwetsbaarheidsanalyse gaat dieper in op kwetsbaarheden: het biedt verdiepende vragen, achtergronden en situatieschetsen en is als zodanig een logische volgende stap na de zelfscan toolkit.

 

Voor wie is de kwetsbaarheidsanalyse ontwikkeld?

De kwetsbaarheidsanalyse is bedoeld voor organisaties die werken met hoogrisico pathogenen of relevante kennis en technologieen. Hoogrisico pathogenen zijn humaan- en dierpathogenen van risicoklasse 3 of 4, en plantpathogenen voorkomend op de lijst Quarantaine-organismen. Biosafety en biorisk professionals zijn de meest voor de hand liggende doelgroep om de analyse te doorlopen, maar ook onderzoekers en leidinggevenden zouden met deze analyse inzicht kunnen krijgen in kwetsbaarheden op het gebied van biosecurity. Het is natuurlijk mogelijk om de vragen samen in te vullen met bijvoorbeeld collega’s van ICT of beveiliging en de scenario’s kunnen worden gebruikt in trainingen en oefeningen.

 

Hoe vul ik de kwetsbaarheidsanalyse in?

Aan de basis van de kwetsbaarheidsanalyse staan de acht pijlers die van belang zijn voor de beveiliging van hoogrisico pathogenen. Het is niet noodzakelijk alle pijlers te doorlopen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een specifieke pijler, dan kunt u de vragen en scenario’s invullen van deze pijler en de eindresultaten bekijken en opslaan.

U zult merken dat bij veel vragen het eerste antwoord vaak het ‘beste’ antwoord lijkt. We willen echter niet de indruk wekken dat als u het ‘meest complete antwoord’ hebt ingevuld dat uw situatie helemaal afgedekt is, noch dat als u een minder uitgebreid antwoord heeft ingevuld uw organisatie onveilig is. Met de vragen en antwoorden in de kwetsbaarheidsanalyse wordt getracht een reeks mogelijke maatregelen en suggesties te geven die een risico zo goed mogelijk proberen te verminderen. We realiseren ons dat er meerdere mogelijkheden zijn om biosecurityrisico’s te minimaliseren. Bureau Biosecurity heeft voor deze vorm van de kwetsbaarheidsanalyse gekozen en probeert hier consciëntieus mee om te gaan.

 

Wat kan ik met de resultaten van de kwetsbaarheidsanalyse?

De analyse brengt kwetsbaarheden in uw organisatie in kaart, u kunt dit gebruiken om biosecurity in uw organisatie bij medewerkers en bij het management onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen de beschreven achtergrondinformatie, maatregelen en scenario’s kunnen gebruikt worden in trainingen voor medewerkers van uw organisatie die werken met hoogrisico pathogenen of anderszins in aanraking komen met biosecurity aspecten.

 

Opmerkingen, suggesties?

Bureau Biosecurity probeert deze kwetsbaarheidsanalyse zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situatie en relevante ontwikkelingen, en hiervoor worden diverse experts geraadpleegd. Mocht u nog opmerkingen hebben om de kwetsbaarheidsanalyse te verbeteren, of heeft u suggesties voor een scenario voor een pijler, neemt u dan gerust contact op met Bureau Biosecurity via biosecurity@rivm.nl.

Tenslotte, u kunt ook contact opnemen voor toelichtingen en advies op het gebied van biosecurity. Bureau Biosecurity kan hiernaast ook lezingen en workshops voor u en uw personeel verzorgen.