In juni 2024 heeft de WHO de herziene Laboratory biosecurity guidance gepubliceerd. De focus van dit guidance document is biosecurity risicobeoordeling, de versterking van de beoordelingsfunctie van de institutionele bioveiligheidscomités en een voorstel van een tweeledig systeem van nationaal toezicht.

Deze leidraad volgt de principes van de risicobeoordelingsbenadering voor bioveiligheid zoals geïntroduceerd in WHO’s Laboratory biosafety manual, vierde editie (LBM4). Er werd in dit document een sjabloon voor de beoordeling van bioveiligheidsrisico’s geintroduceerd met een beslissingsboom om de risico's te kunnen beoordelen en mitigeren

De Laboratory biosecurity guidance biedt hulpmiddelen en richtlijnen voor het beheren van biosecurity risico's in laboratoria en schetst best-practices voorbeelden op drie verticale niveaus: laboratorium-, instellings- en nationaal regelgevingsniveau. Daarnaast worden de verschillende biosecurity pijlers aangehaald, met onder andere focus op materiaal, transport, werkzaamheden, opslaan en, indien nodig, vernietigen van monsters in onder meer diagnostische laboratoria, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven.

https://iris.who.int/handle/10665/377754