Op vrijdag 23 november 2018 organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een interactieve bijeenkomst over veiligheid in de academische wereld. Bureau Biosecurity nam deel aan deze bijeenkomst en dacht mee over veiligheid, risico’s en internationale samenwerking.

Academische vrijheid, vrije toegang tot onderwijs en stimulering van internationale samenwerking op het gebied van Research & Development zijn belangrijke waarden voor het open karakter van de Nederlandse samenleving. Deze thema’s brengen echter ook mogelijke risico’s omtrent internationale veiligheid met zich mee. Tijdens de bijeenkomst ging het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek met onderzoekers, docenten, beleidsmedewerkers- en compliance medewerkers om te peilen hoe het besef van deze risico’s een rol spelen in de dagelijkse wetenschappelijke onderzoekspraktijk.

Deelnemers uitten hun commitment en enthousiasme om dit thema verder uit te diepen. Er bestaat behoefte aan rijksbrede coördinatie om in samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, andere ministeries, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden om de bewustwording op dit thema te vergroten en aan te sluiten bij bestaande initiatieven en overlegstructuren. Concrete suggesties voor het vervolgproces betreffen ondermeer een rondetafel met bestuurders van universiteiten, het verkennen van mogelijkheden voor het instellen van een werkgroep, expertdiscussies op deelonderwerpen en een seminar dual-use exportcontrole voor academia.