Het was tot het laatste moment spannend of het door kon gaan, maar we zijn blij dat we terug kunnen kijken op een geslaagde Kennisdag. Na een jaar van online webinars was het fijn om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Na een jaar overgeslagen te hebben vond op donderdag 11 november voor de 7e keer de Biosecurity Kennisdag plaats. De dag startte met een netwerk/bijpraat lunch. Heddy de Wijs, hoofd van het centrum Veiligheid waar Bureau Biosecurity onder valt, opende de bijeenkomst door kort stil te staan bij de coronapandemie en de noodzaak van biosafety en biosecurity. Vervolgens presenteerde Rik Bleijs de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, zoals de biosecurity webinars, de ontwikkeling van de dual-use tool, aanpassingen op de website en biosecurity in onderwijs.

Als gastspreker hadden we Marion Koopmans, hoofd Viroscience van het Erasmus MC, bereid gevonden om in te gaan op het onderzoek naar de oorsprong van het SARS-cov-2. Sinds december 2020 maakt zij deel uit van een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat begin januari in China onderzoek heeft gedaan. Een mooie kans voor de deelnemers om uit eerste hand te horen over de bevindingen en vragen te stellen.

Parallelsessies

Na het plenaire deel, waren er twee rondes waarin men aan de slag kon gaan met de volgende onderwerpen: dual-use, spionage en Cards for Biosafety. Tijdens de dual-use workshop hebben deelnemers aan de hand van een casus de Dual-use Quickscan ingevuld om vervolgens in gesprek te gaan over de vervolgacties en eventuele maatregelen. In de spionageworkshop werden door middel van voorbeelden kwetsbaarheden aan het licht gebracht als het gaat om spionage bij organisaties. Bij Cards for Biosafety bleek dat het kaartspel doet wat het beloofd: op een interactieve wijze het gesprek aangaan over biosafety en biosecurity!

Evaluatie

Het evaluatieformulier is door 20 van de 62 deelnemers ingevuld en geeft een goed beeld van hoe men de bijeenkomst ervaren heeft. Vooral de voordelen van een fysieke bijeenkomst, waaronder netwerken en interactie met collega’s, werden zeer gewaardeerd. Ook de samenstelling van het programma, de bijdrage van Marion Koopmans en de deelsessies, werd erg positief beoordeeld. Alle respondenten geven aan dat de dag voldeed aan de verwachtingen: ‘Beter dan andere jaren zelfs’, ‘Een hoop nieuwe info en zat goed in elkaar!’, ‘Het was goed om iedereen weer te zien en spreken.’, ‘Het onderwerp is erg breed en dankzij deze dag heb ik een goede indruk gekregen.’.

Save the date – 10 november 2022

De datum voor de achtste Biosecurity Kennisdag ligt al vast maar het programma staat nog helemaal open! We houden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en horen graag waar vanuit deelnemers behoefte aan is. Dus heb je suggesties voor invulling van het programma van volgend jaar, of heb je iets interessants bij te dragen: laat het ons weten! biosecurity@rivm.nl