Tijdens de Biosecurity Kennisdag heeft Bureau Biosecurity een vijftal dialoogsessies georganiseerd om de dialoog te faciliteren tussen de overheid en professionals uit het bioveiligheidsveld. De dialoog ging over de praktische uitvoerbaarheid en te verwachten implicaties van de aanstaande biosecuritywetgeving.

Aan de dialoogsessies hebben ruim 70 mensen deelgenomen. In de sessies werden met behulp van een ‘digitale poll’ de meningen gepeild over verschillende aspecten van de aankomende biosecuritywetgeving. Onder andere werd aan de deelnemers gevraagd om hun associaties bij biosecuritywetgeving te omschrijven. De belangrijkste associaties waren: veiligheid, beveiliging, dual-use, terrorisme, preventie en awareness.

Deelnemers vinden het belangrijk dat stakeholders betrokken worden in het wetgevingstraject. Uit de dialoogsessies kwam naar voren dat deelnemers een goede balans willen voor de organisaties ten aanzien van biosecuritywetgeving: niet te veel lastenverzwaring en regels voor biosecurity, maar wel voldoende houvast en duidelijkheid om biosecurity goed te regelen. De werkbaarheid van de biosecuritywetgeving is van belang, net als het aansluiten bij bestaande biosafety regelgeving.

Ten aanzien van welke pathogenen onder biosecuritywetgeving moeten vallen, zijn de meeste deelnemers voorstander van ‘een selectie op basis van bestaande lijst(en)’, maar er waren ook veel stemmen voor ‘alle klasse 3 en 4 pathogenen’. De deelnemers kaartten een aantal punten aan waar de overheid aandacht aan zou moeten besteden in het wetgevingtraject, waaronder de verschillende risicoclassificaties in verschillende lijsten en aan het feit dat een risicobeoordeling ten grondslag zou moeten liggen aan de pathogenen die onder biosecurity wetgeving moeten vallen.

Wil je meer lezen over de uitkomsten van de dialoogsessies? Kijk dan op