Kunstmatige intelligentie in combinatie met biotechnologie biedt ongekende mogelijkheden en snelle vooruitgang, maar wat zijn de gevaren van AI? Is het nog wel van deze tijd om strikt vast te houden aan enkel pathogenenlijsten voor het managen van bioveiligheid? Lees hier een kort overzicht van onlangs verschenen publicaties die op deze vragen ingaan.

Beyond Biosecurity by Taxonomic Lists: Lessons, Challenges, and Opportunities

In deze publicatie wordt betoogd dat taxonomische lijsten, zoals pathogenenlijsten, veelgebruikte instrumenten zijn binnen bioveiligheidsregimes. Ze blijken echter zowel te specifiek als te vaag voor diverse toepassingen. De auteurs wijzen op de tekortkomingen van deze lijsten, die steunen op de veronderstelling dat taxonomie direct aan biologische functie kan worden gekoppeld. De opkomst van biotechnologie heeft zowel de op taxonomie gebaseerde controlesystemen uitgedaagd als nieuwe alternatieven geboden, zoals sequentielijsten en tools voor het voorspellen van functies. Het artikel benadrukt de mogelijke verschuiving naar functionele voorspelling op basis van sequenties. Hoewel wordt gepleit voor het behoud van taxonomische lijsten voor de controle op toegang tot hele organismen, wordt ook gewezen op de erkenning van hun beperkingen en de noodzaak van aanvullende tools, vooral gezien de vooruitgang in moderne biotechnologie.

Millett P, Alexanian T, Brink KR, Carter SR, Diggans J, Palmer MJ, Ritterson R, Sandbrink JB, Wheeler NE. Beyond Biosecurity by Taxonomic Lists: Lessons, Challenges, and Opportunities. Health Secur. 2023 Oct 19. doi: 10.1089/hs.2022.0109. https://doi.org/10.1089/hs.2022.0109 

The Convergence of Artificial Intelligence and the Life Sciences

Eind mei 2023 is er een expertbijeenkomst geweest georganiseerd door het instituut Helena  om na te denken over de kansen en de risico’s van de opkomst van AI in de levenswetenschappen, ook wel AI Bioconvergence genoemd.  Daarbij is ook bediscussieerd welke beleidsmaatregelen genomen zouden moeten worden om de risico’s te beperken zonder de vooruitgang te belemmeren. In hun publicatie worden verschillende aanbevelingen genoemd, waaronder het goed bewaken van de interface tussen de digitale wereld en de fysieke, biologische wereld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld screeningsmethoden voor het synthetiseren van DNA. Op dit punt heeft ook de organisatie NTI onlangs rapporten uitgebracht met als titel “The Convergence of Artificial Intelligence and the Life Sciences” en “Benchtop DNA Synthesis Devices: Capabilities, Biosecurity Implications, and Governance”. Ook de Wellcome Trust Foundation heeft hierover een rapport geschreven met aanbevelingen “Unlocking the potential of AI in Drug Discovery - Current status, barriers and future opportunities(PDF)”.

Al deze rapporten roepen overheden op om actie te ondernemen om de opkomst van AI op een goede manier te reguleren. Tijdens AI Safety Summit in november in het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste stappen gezet. Ook de Nederlandse overheid in samenwerking met de Europese Commissie is bezig om een strategie  te ontwikkelen.