Bureau Biosecurity bezoekt bijeenkomsten en evenementen om biosecurity-bewustwording te vergroten en kennis te delen. Onlangs hebben we een bijdrage geleverd aan de Week van de Veiligheid op het Erasmus MC en hebben we een gastcollege verzorgd op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daarnaast staan we met een informatiestand op de Scientific Spring Meeting van de KNVM.

De Week van de Veiligheid vond plaats in de eerste week van maart op het Erasmus MC. Er was een informatiemarkt waar veiligheid vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. Naast biologische veiligheid was er onder andere aandacht voor arbeidsveiligheid, sociale veiligheid en straling. Biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF) van het Erasmus MC gaven uitleg aan medewerkers en het publiek over biologische veiligheid. Bureau Biosecurity was met bewustwordingsmateriaal aanwezig om ook de biosecurity en dual-use aspecten van onderzoek toe te lichten. 
Eind maart heeft Bureau Biosecurity een college gegeven over de bewustwordingscampagnes rondom dual-use aan studenten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Binnen de opleiding “Managing organizations for compliance and integrity” (CIIMT 4) wordt er ook aandacht besteed aan het vergroten van bewustwording ten aanzien van compliance en integriteit. De studenten waren erg enthousiast om de parallellen met de activiteiten van Bureau Biosecurity te zien.

Op 9 en 10 april is Bureau Biosecurity aanwezig met een informatiestand tijdens de Scientific Spring Meeting van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie in het congrescentrum Papendal in Arnhem. Op 10 april vindt parallel een symposium plaats georganiseerd voor microbiologische bachelor- en masterstudenten. Wellicht treffen we elkaar!