Het is van belang dat Nederland aansluiting heeft en behoudt bij internationale biosecurity-initiatieven. Daarom zijn wij betrokken bij diverse internationale bioveiligheidscongressen, bioveiligheidscursussen en bij zowel het Europese als het mondiale beleidsforum voor biosecurity. Deelname aan congressen, cursussen en forums draagt bij aan het vergaren en delen van kennis, en het opbouwen van een internationaal netwerk. De opgedane kennis gebruikt Bureau Biosecurity voor ondersteuning van professionals in Nederland en voor ondersteuning van de overheid.

Recentelijk waren wij aanwezig bij twee bioveiligheidscongressen. Van 22-24 maart werd het congress: 'Biosafety and Biosecurity: Future trends and solutions' gehouden in Milaan (link naar de website). Dit was een kleinschalig congres waarbij veel aandacht was voor biosecurity. Tevens was er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen op het gebied van communicatie en biosecurity-bewustwording. Het andere congres dat wij bezochten was het jaarlijkse congres van de European Biosafety Association (EBSA): 'The diverse world of Biosafety' van 25-28 april in Madrid (link naar de website). Bij dit congres was Bureau Biosecurity betrokken bij de organisatie van een cursus over biosecurity en een discussiesessie over biosecurity beleid. Door internationale cursussen en congressen te bezoeken bouwt Bureau Biosecurity aan haar netwerk en kennisbasis. 

Op beleidsmakers niveau is Bureau Biosecurity aangesloten bij het Europees Biosecurity Regulators Forum (EBRF, link naar de website) en het International Expert Group of Biosafety and Biosecurity Regulators (IEGBBR). Tijdens deze bijeenkomsten worden kennis en ervaringen over biosafety en biosecurity gedeeld, onder andere hoe in andere landen met biosecurity wet- en regelgeving, en implementatie hiervan omgaan. Het doel van Bureau Biosecurity is om voor internationale aansluiting te zorgen, waardoor we de Nederlandse overheid beter kunnen ondersteunen.