De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober een rapport gepubliceerd met de bevindingen van een internationale horizonscan over dual-use research of concern (DURC) in de life sciences. In deze horizonscan, getiteld ‘Emerging technologies and dual-use concerns: a horizon scan for global public health’, zijn technologieën geïdentificeerd die in de toekomst mogelijk gepaard gaan met dual-use risico’s.

Deze publicatie presenteert de bevindingen van een internationale horizonscan dual-use research of concern (DURC) in de levenswetenschappen. Horizonscans zijn behulpzaam bij het identificeren van nieuwe kansen en risico's als gevolg van sociale en technologische veranderingen. Voor dit onderzoek was de horizonscan gebaseerd op het actief uitwisselen van informatie van verschillende internationale experts, inclusief Bureau Biosecurity, door middel van interviews en workshops georganiseerd door de Science Division van de WHO. Uiteindelijk zijn 15 technologieën door de experts geclassificeerd die een dual-use risico zouden kunnen opleveren binnen de tijdlijnen van minder dan 5 jaar tot meer dan 10 jaar. De geïdentificeerde technologieën variëren van bioregulatoren, gene drive toepassingen tot neurobiologie en nanotechnologie. Een beter begrip van deze technologieën en de mogelijke dual-use aspecten is belangrijk om misbruik te voorkomen.

Download publicatie: https://www.who.int/publications/i/item/9789240036161