Bureau Biosecurity heeft de gecombineerde lijst met biologische agentia geupdate en omgezet naar het Engels.

Er zijn verschillende lijsten beschikbaar met risicoclassificaties voor humaan- en dierpathogenen. Om de verschillende classificaties inzichtelijk te maken zijn de meest gangbare inschalingslijsten in een overzichtstabel weergegeven. De tabel bevat ook informatie over pathogenen die op de verschillende exportlijsten voorkomen. Hierdoor kunt u in één oogopslag informatie vinden over de biosafety- en biosecurity-inschaling van een pathogeen.

Link: Combined list of human and animal pathogens (update June 2023)