Recent hebben we meegewerkt aan een artikel dat de incidentie van potentieel bioterroristische agentia in Nederland beschrijft. Bijna alle gemelde ziekten waren te linken aan een reisgeschiedenis. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat kwaadwillenden de ziekteverwekkers uit natuurlijke bronnen in Nederland kunnen isoleren. Maar, met deze ziekteverwekkers worden wel handelingen verricht in laboratoria. Daarom benadrukken de auteurs de noodzaak van biosecurity maatregelen. 

Het artikel beschrijft de incidentie/10 miljoen personen per jaar van potentieel bioterroristische agentia in Nederland in de periode van 2009 t/m 2019. De gemiddelde jaarlijkse incidentie is berekend op basis van informatie beschikbaar bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor meldingsplichtige ziekten of anders in de literatuur. Vier ziekteverwekkers kwamen voor met een incidentie >1 (Coxiella burnetii, Brucella spp, Francisella tularensis en Burkholderia pseudomallei), twee met een incidentie <1 (hemorragische-koortsvirussen en Bacillus anthracis). Alle gevallen, behalve een aantal F. tularensis gevallen, hadden een reisgeschiedenis, wat het onwaarschijnlijk maakt dat kwaadwillenden deze ziekteverwekkers uit natuurlijke bronnen in Nederland kunnen isoleren. Met deze ziekteverwekkers wordt echter wel handelingen verricht in laboratoria en ze worden eventueel ook opgeslagen, wat de noodzaak van biosecurity maatregelen onderstreept.

Epidemiology of Pathogens Listed as Potential Bioterrorism Agents, the Netherlands, 2009‒2019
Jorrit Broertjes, Eelco Franz, Ingrid H M Friesema, Hugo-Jan Jansen, Frans A G Reubsaet, Saskia A Rutjes, Cornelis Stijnis, Bettie C G Voordouw, Maaike C de Vries, Daan W Notermans, Martin P Grobusch. Emerg Infect Dis. 2023 Jul;29(7):1-9. DOI: 10.3201/eid2907.221769

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/29/7/22-1769_article